ΕΝΦΙΑ - Προσοχή: Αυτό είναι το πρόστιμο για όσους υποβάλουν διορθωτική δήλωση Ε9

ΕΝΦΙΑ - Προσοχή: Αυτό είναι το πρόστιμο για όσους υποβάλουν διορθωτική δήλωση Ε9

ΕΝΦΙΑ | Ειδήσεις: Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων υποβάλουν στο πλαίσιο του ΕΝΦΙΑ εκπρόθεσμη διορθωτική δήλωση Ε9 για τα έτη 2014-2016, στο πλαίσιο της ρύθμισης των άρθρων 57-61 του νόμου 4446/2016 για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, καθώς τους περιμένει πρόστιμο, χωρίς απαλλαγή από τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ελεύθερου Τύπου», το πρόστιμο θα είναι 100 ευρώ, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο υπ’ αριθμόν ΠΟΛ 1009/2017, που εκδόθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στις 20/1/2017.

«Η υπαγωγή στη ρύθμιση περί οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης ειδικά για τις δηλώσεις ΕΝΦΙΑ των ετών 2014-2016, στην πράξη δεν θα επιφέρει καμία ευεργετική συνέπεια παρά μόνο στις περιπτώσεις μηδενικών δηλώσεων, στις οποίες δεν επιβάλλεται το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 54 του νόμου 4174/2013 (σ.σ. το πρόστιμο των 100 ευρώ). Κατά τα λοιπά για την εκκαθάριση χρεωστικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ επιβάλλονται οι προβλεπόμενοι από το νόμο τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής», υπογραμμίζεται στη σχετική εγκύκλιο.

Σημειώνεται πως για το 2017 η υποβολή διορθωτικών δηλώσεων ΕΝΦΙΑ δεν είναι ακόμη δυνατή, ενώ η υποβολή στο πλαίσιο του νόμου 4446/2016 θα είναι επιτρεπτή μόνον εφόσον πρόκειται για δηλώσεις μηδενικού ή χρεωστικού αποτελέσματος.