ΠΕΦ: Στραγγαλίζετε τις ελληνικές επιχειρήσεις!

ΠΕΦ: Στραγγαλίζετε τις ελληνικές επιχειρήσεις!

Κραυγή αγωνίας για την επέκταση του συμψηφισμού των απαιτήσεων από τις φαρμακευτικές με τα χρέη των νοσοκομείων που έχουν αρχίσει να ξαναδημιουργούνται, απευθύνει η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) στις πολιτικές ηγεσίας των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας, με επιστολές της.

 

Η έλλειψη ρευστότητας έχει κυριολεκτικά παραλύσει την αγορά, δημιουργώντας ασφυκτικές πιέσεις στις επιχειρήσεις του κλάδου, ιδίως τις ελληνικές, οι οποίες πλέον αντιμετωπίζουν το αδιέξοδο.

Συγκεκριμένα, η ΠΕΦ απευθύνει έκκληση προς την πολιτική ηγεσία των υπουργείων Οικονομικών και Υγείας για την επέκταση της δυνατότητας συμψηφισμού απαιτήσεων των φαρμακευτικών εταιρειών με τα χρέη των νοσοκομείων, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες να αποπληρώσουν εμπρόθεσμα τις σχετικές επιβαρύνσεις.

Μάλιστα, η ΠΕΦ επισημαίνει με δραματικό τόνο το ασφυκτικότατο οικονομικό περιβάλλον εντός του οποίου οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες υποχρεούνται να κινηθούν λόγω της παραλυτικής έλλειψης ρευστότητας στην οποία συντελούν:

- το συνολικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον,

- η επιλεκτική στάση πληρωμών του Δημοσίου προς τις φαρμακευτικές εταιρείες,

- οι αλλεπάλληλες μειώσεις στις τιμές των φαρμάκων,

- οι ζημίες από το υποχρεωτικό «κούρεμα» των ομολόγων για παλαιότερα χρέη των νοσοκομείων,

- η ασφυκτική πιστωτική πολιτική των τραπεζών και

- η επιβολή αλλεπάλληλων επιβαρύνσεων στη φαρμακοβιομηχανία.

Η ΠΕΦ διευκρίνισε ότι μέσα στο συγκεκριμένο οικονομικό κλίμα, η κυβέρνηση θέσπισε τη δυνατότητα συμψηφισμού μόνο με χρέη των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ.

Όμως αυτό δεν αρκεί για να λύσει το πρόβλημα, καθώς υπάρχουν εταιρείες, μεταξύ των οποίων και πολλές ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, που δεν έχουν απαιτήσεις έναντι των φαρμακείων του ΕΟΠΠΥ, αφού η κύρια δραστηριότητά τους αφορά την αμιγώς νοσοκομειακή αγορά.

Καθώς το υπουργείο γνώριζε την κατάσταση αυτή, αναμενόταν η έκδοση νέας υπουργικής απόφασης για την επέκταση των συμψηφισμών και στα νοσοκομεία.

Δυστυχώς όμως, το σχέδιο της αναμενόμενης υπουργικής απόφασης δείχνει πως η επέκταση των συμψηφισμών και στα νοσοκομεία, αφορά μόνο μια σχετικά μικρή ομάδα νοσοκομείων, ενώ δεν αφορά το σύνολο των οφειλών των φαρμακευτικών εταιρειών.

«Το γεγονός αυτό», εξηγεί η διοίκηση της ΠΕΦ, «συνεπάγεται τον οικονομικό στραγγαλισμό πολλών φαρμακοβιομηχανιών».

Και αυτό γιατί παράλληλα με το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για την καταβολή του clawback και των δύο rebate, προβλέπεται εξοντωτική «τιμωρία» στις επιχειρήσεις που αδυνατούν να φανούν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους: Για το μεν clawback ορίζεται –με πράξη νομοθετικού περιεχομένου– η καταβολή ποσού ίσου με το 15% επί των λιανικών πωλήσεων του 2011, ενώ για τα δύο rebate, ο αποκλεισμός από τον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων.

Η ΠΕΦ επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη επέκτασης της δυνατότητας συμψηφισμών του συνόλου των οφειλών των εταιρειών με τα χρέη όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, ο περιορισμός της δυνατότητας συμψηφισμού μόνο με τα χρέη του ΕΟΠΥΥ, φέρνει τις ελληνικές επιχειρήσεις σε νέο αδιέξοδο, δημιουργώντας συνθήκες άνισης μεταχείρισης μεταξύ κατηγοριών φαρμάκων και συνεπώς, μεταξύ εταιρειών.

Τέλος, η ΠΕΦ τονίζει το πάγιο αίτημά της για τη θέσπιση ενός σταθερού πλαισίου πληρωμών, στον αντίποδα των τρεχουσών αποφάσεων που απειλούν την φαρμακευτική αγορά με εκτροχιασμό.