Προγράμματα ύψους 10 εκατ. ευρώ για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου

Προγράμματα ύψους 10 εκατ. ευρώ για την εξυγίανση του ζωικού κεφαλαίου

Το «πράσινο φως» για την υλοποίηση οκτώ προγραμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ, που στοχεύουν στην εξυγίανση του ζωικού πληθυσμού της χώρας, καθώς αφορούν στην επιτήρηση, τον έλεγχο και την εκρίζωση νοσημάτων έδωσε ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάξιμος Χαρακόπουλος, υπογράφοντας τις σχετικές αποφάσεις.

Η εφαρμογή του συνόλου των προγραμμάτων, τα οποία εκπονούνται από τη Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου και υλοποιούνται από τις κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, θα πραγματοποιηθεί εντός του 2013.

«Η ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή των προγραμμάτων αυτών», δήλωσε ο κ. Χαρακόπουλος, «στοχεύει αφ' ενός στη διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας και αφ' ετέρου στη διασφάλιση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας. Μέλημά μας στο υπουργείο αποτελεί η παραγωγή ασφαλών ελληνικών ζωοκομικών προϊόντων με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές».