«Μουσικοί του δρόμου»: Δεν υπάρχει αδίκημα διεξαγωγής εράνου

«Μουσικοί του δρόμου»: Δεν υπάρχει αδίκημα διεξαγωγής εράνου

Πήραν δρόμο οι αστυνομικοί που έδιωξαν μουσικούς του δρόμου, μετά την γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα ότι δεν προκύπτει κανένα αδίκημα στην υπόθεση.

Οπως γράφει σήμερα η εφημερίδα ο "Φιλελεύθερος", λόγω του θορύβου που δημιουργήθηκε και του αμφιλεγόμενου στοιχείου του αδικήματος, η Αστυνομία αποτάθηκε στο Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος γνωμάτευσε ότι δεν προκύπτει κανένα αδίκημα από τη συμπεριφορά αυτή.

Συγκεκριμένα, ούτε για τους μουσικούς του δρόμου που έχουν μπροστά τους ένα δοχείο και εθελοντικά οι περαστικοί μπορούν να δώσουν κάποιο ποσό ή για όσους παριστάνουν τα αγάλματα (street artists) που επίσης μαζεύουν χρήματα, δεν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διεξαγωγής εράνου.

Μετά τη γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα, ενημερώθηκαν γραπτώς οι αστυνομικοί διευθυντές, ώστε να μην προχωρούν σε διώξεις καλλιτεχνών του δρόμο.