Γαλλογερμανικό μέτωπο: Eγγραφο εννέα σελίδων για ισχυρή Ευρώπη

Γαλλογερμανικό μέτωπο: Eγγραφο εννέα σελίδων για ισχυρή Ευρώπη

Εγγραφο εννέα σελίδων με τον τίτλο «Μια ισχυρή Ευρώπη σ' έναν κόσμο αβεβαιότητας», εκπόνησαν οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας και της Γαλλίας στο οποίο προτείνουν κοινές ευρωπαϊκές πολιτικές για την ασφάλεια και τη μετανάστευση και ενίσχυση της οικονομικής σύγκλισης.

Αφού παραδέχονται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση υφίσταται μια σοβαρή δοκιμασία, οι Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και Ζαν-Μαρκ Ερό αναφέρουν πως η Ένωση δέχεται προκλήσεις από μια σειρά κρίσεων στο νότο της και ανατολικά ενώ η οικονομική ανάπτυξη ανακάμπτει με αργό ρυθμό. Σημειώνεται ότι  η σύνταξη του εγγράφου είχε αρχίσει πριν η Βρετανία ψηφίσει την Πέμπτη να εγκαταλείψει την ΕΕ.

«Ούτε μια απλή έκκληση για περισσότερη Ευρώπη ούτε απλώς μια φάση στοχασμού μπορεί να είναι η αρμόζουσα απάντηση», αναφέρουν στο έγγραφο, αντίγραφο του οποίου είδε το Reuters, οι Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και Ζαν-Ζακ Ερό.

«Για να προλάβουμε τη σιωπηλή έρπουσα διάβρωση του ευρωπαϊκού σχεδίου μας πρέπει να είμαστε περισσότερο επικεντρωμένοι στα ουσιώδη και στο να ανταποκριθούμε στις συγκεκριμένες προσδοκίες των πολιτών μας», προσθέτουν.

Οι δύο υπουργοί, οι χώρες των οποίων βρίσκονται στον πυρήνα της ΕΕ, αναφέρουν πως είναι σημαντικό να αναγνωρισθεί ότι τα κράτη μέλη επιθυμούν σε διαφορετικούς βαθμούς την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Πρέπει να βρούμε καλύτερους τρόπους για να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα επίπεδα της φιλοδοξίας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη απαντά καλύτερα στις προσδοκίες όλων των ευρωπαίων πολιτών, προσθέτουν.

Για το σκοπό αυτό, προτείνουν τρεις πρωτοβουλίες:

1. Ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Ασφαλείας, βάσει του οποίου:
- Η ΕΕ θα θέσει συμφωνημένες στρατηγικές προτεραιότητες για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική της ασφάλειας και θα προωθήσει στους τομείς αυτούς μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική.
- Τα κράτη μέλη της ΕΕ, που θέλουν να εγκαθιδρύσουν μια μόνιμη δομημένη συνεργασία στον τομέα της άμυνας, θα πρέπει να μπορούν να το πράξουν με ευέλικτο τρόπο.
- Αν χρειαστεί, τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν μόνιμες ναυτικές δυνάμεις ή να αποκτήσουν σε άλλους σημαντικούς τομείς δυνατότητες που να ανήκουν στην ΕΕ.
2. Μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση. Οι υπουργοί αναφέρουν:
- Είμαστε αποφασισμένοι ότι η ΕΕ πρέπει να εγκαθιδρύσει τα πρώτα πολυεθνή σύνορα στον κόσμο και την πρώτη πολυεθνή ακτοφυλακή.
- Η ΕΕ πρέπει να βρει μια κοινή απάντηση στον αυξανόμενο αριθμό των μεταναστών που επιδιώκουν να εισέλθουν στην ΕΕ για οικονομικούς λόγους.
- Θα εργαστούμε για να μειώσουμε τους παράγοντες που ωθούν στην παράτυπη μετανάστευση.
3. Ενθάρρυνση της ανάπτυξης και ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Οι υπουργοί αναφέρουν:
- Για να ξεκλειδώσει η ανάπτυξη και να αυξηθεί η παραγωγικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, είναι απαραίτητη μια νέα προσπάθεια για περισσότερες επενδύσεις, τόσο ιδιωτικές όσο και δημόσιες.
- Η εμβάθυνση της ΟΝΕ δεν θα έλθει σαν ένα μπιγκ μπανγκ, αλλά ως το αποτέλεσμα μιας ρεαλιστικής και σταδιακής εξέλιξης.