Θα συμμετάσχει η Εθνική Τράπεζα στη διαδικασία επαναγοράς ομολόγων

Θα συμμετάσχει η Εθνική Τράπεζα στη διαδικασία επαναγοράς ομολόγων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, απεφάσισε ομόφωνα, τη συμμετοχή της Τράπεζας στη διαδικασία επαναγοράς ομολόγων, που ενεργείται από τον ΟΔΔΗΧ, για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής, στηρίχθηκε σε οικονομικο-τεχνικά δεδομένα, σε γνωμοδοτήσεις ανεξάρτητων οικονομικών και νομικών συμβούλων και αποτυπώνει τη συνέχιση της στήριξης στην εθνική προσπάθεια για την έξοδο από την κρίση.