ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος και ΣΕΒ «Μαζί στην εκκίνηση!»

ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος και ΣΕΒ «Μαζί στην εκκίνηση!»

Σε μια εποχή που ζητούμενο είναι η διασύνδεση των ερευνητικών δραστηριοτήτων με τους αναπτυξιακούς στόχους της χώρας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος» φιλοξενεί στις εγκαταστάσεις του τη στρατηγική πρωτοβουλία του ΣΕΒ «Μαζί στην εκκίνηση» που απευθύνεται στη νέα επιχειρηματική γενιά.

Στο πλαίσιο αυτό, τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 17:30-19:30, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο «Θέμις Κανελλόπουλος» του «Δημόκριτου» θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην οποία οι δύο φορείς θα εκθέσουν από κοινού τους βασικούς άξονες της συνεργασίας τους, παρουσί του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Κωστή Χατζηδάκη.

Στοχεύοντας στη μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» έχει θέσει ως προτεραιότητα τη μετατροπή της επιστημονικής αριστείας σε υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες μέσω συνεργειών ερευνητικών και παραγωγικών φορέων. Αρωγός σε αυτή την προσπάθεια έρχεται ο ΣΕΒ στο πλαίσιο υλοποίησης έργου με τίτλο «Καινοτόμος Επιχειρηματικότητα – Φιλοξενία και Αναδοχή Νέων Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών», που στόχο έχει την παροχή υπηρεσιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε νέους επιστήμονες-ερευνητές, ώστε να αξιοποιήσουν τις καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές τους αναλαμβάνοντας επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, οι οποίες θα στηρίξουν την προσπάθεια δημιουργίας βιώσιμων και εξωστρεφών επιχειρήσεων.

Η συνεργασία μεταξύ δύο αξιόπιστων εταίρων όπως το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» και ο ΣΕΒ μπορεί να δώσει νέα πνοή στην ελληνική οικονομία, προετοιμάζοντας ένα καλύτερο αύριο για τους έλληνες επιστήμονες-ερευνητές.

Ο πρόεδρος και γενικός διευθυντής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Δρ. Νικόλαος Κανελλόπουλος  δήλωσε ότι η σημασία αυτής της συνεργασίας είναι μεγάλη καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις ούτως ώστε να εξελιχθούν διεθνείς αριστείες σε διεθνώς αναγνωρισμένα προϊόντα υψηλής τεχνογνωσίας και έτσι να δημιουργηθεί μια νέα γενιά καινοτόμων κα εξωστρεφών επιχειρηματιών ικανών να οδηγήσουν στην παραγωγική αναβάθμιση της χώρας μας. Ουσιαστικά πρόσθεσε υλοποιούμε το μοντέλο της Καθοδηγούμενης Επιχειρηματικότητας (Guided Entrepreneurship), που έχει ήδη εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο Berkeley και στον ΕΚΕΦΕ Δημόκριτο στα πλαίσια της λειτουργίας του MetropolitanInnovationCampus.

Το συγκεκριμένο μοντέλο δεν επικεντρώνεται στο προϊόν αλλά στον επιχειρηματικό νου θέτοντας ως προτεραιότητα τις καινοτόμες ιδέες ερευνητών που δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν την ερευνητική τους ενασχόληση για μια αβέβαιη επιχειρηματική προσπάθεια. Λαμβάνοντας υπόψη ανάλογα παραδείγματα στο εξωτερικό, το ποσοστό επιτυχίας νέων εταιρειών (start-ups) βάσει της εφαρμογής της Καθοδηγούμενης

Επιχειρηματικότητας κυμαίνεται γύρω στο 40% σε σύγκριση με το 5%-15% των τεχνολογικών πάρκων.