Αλλαγές στη διοικητική δομή της Eurobank Properties

Αλλαγές στη διοικητική δομή της Eurobank Properties

Την παραίτησή τους υπέβαλαν οι Οδυσσέας Αθανασίου, μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος Α' και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου και Νικόλαος Γαλέτας, μη εκτελεστικός αντιπρόεδρος Β', και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, όπως ανακοίνωσε η Eurobank Properties.

Το ΔΣ της εταιρείας στη χθεσινή του συνεδρίαση, αποφάσισε την εκλογή του Γεωργίου Μπερσή και του Δημητρίου Παπαδoπούλου και ως μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ και μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Επίσης, αποφάσισε να προτείνει προς την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας που θα συνέλθει στις 8 Νοεμβρίου, να διευρυνθεί η σύνθεση του ΔΣ από επτά σε έντεκα μέλη με την εκλογή των κ.κ. Τάκη Κανελλόπουλου, Πέτρου Κατσούλα, Πλάτωνα Μονοκρούσου και Ignace Charles Rotman.

Οι εκλογές των δύο νέων μελών του ΔΣ και της Επιτροπής Ελέγχου θα τεθούν προς επικύρωση από την προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων.

Τέλος, το ΔΣ και σε συνέχεια της ενημέρωσης που έλαβε στις 29 Οκτωβρίου από την Fairfax, σχετικά με την υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης, αποφάσισε να προσλάβει χρηματοοικονομικό σύμβουλο με σκοπό την αξιολόγηση του προσφερόμενου ανταλλάγματος.

Το ΔΣ εντός των επομένων εβδομάδων θα συνεδριάσει, προκειμένου να εκδώσει την αιτιολογημένη γνώμη του περί του δίκαιου και εύλογου της δημόσιας πρότασης.