ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ

Αποκάλυψη Newsbomb.gr: Η ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε δαπάνη για τηλεδιοίκηση δύο μέρες μετά τα Τέμπη

Αποκάλυψη Newsbomb.gr: Η ΕΡΓΟΣΕ ενέκρινε δαπάνη για τηλεδιοίκηση δύο μέρες μετά τα Τέμπη

Την ώρα που η εθνική τραγωδία ήταν ακόμα σε εξέλιξη, με τις σορούς των ανθρώπων από το δυστύχημα στα Τέμπη να ανασύρονται από το σημείο της τραγωδίας, η ΕΡΓΟΣΕ… θυμήθηκε να εγκρίνει δαπάνη τηλεδιοίκησης, σηματοδότησης και άλλων έργων που αν είχαν ολοκληρωθεί όταν έπρεπε, η σύγκρουση των τρένων θα είχε αποφευχθεί. Το αποκαλυπτικό έγγραφο του Newsbomb.gr που αποδεικνύει την αργοπορημένη έγκριση της δαπάνης, που θα μπορούσε να έχει σώσει τις 57 ζωές…

Σε μία απίστευτη αποκάλυψη προχωράει σήμερα το Newsbomb.gr σχετικά με τις ενέργειες της ΕΡΓΟΣΕ δύο ημέρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη. Η δαπάνη για την τηλεδιοίκηση εγκρίθηκε 48 ώρες μετά τους δεκάδες θανάτους από τη σύγκρουση τρένων λόγω της απουσίας της…

Όπως αναγράφεται σε αποκαλυπτικό έγγραφο το οποίο δημοσιεύουμε σήμερα, δύο ημέρες μετά την τραγωδία οι Διεύθυνση Οικονομικών του Οργανισμού κοινοποίησε σε εταιρεία αλλά και στη Διοίκηση της ΕΡΓΟΣΕ δαπάνη για το έργο: «Κατασκευή Ηλεκτροκίνησης, Σηματοδότησης – Τηλεδιοίκησης, Τηλεπικοινωνιών και Συστήματος ETCS L1 στην υφιστάμενη μονή σιδηροδρομική γραμμή Λάρισα - Βόλος με αναβάθμιση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Σ.Σ. Λατομείου-ΒΙΠΕ-Βόλος».

Στο σχετικό έγγραφο τονίζεται ακόμη πως: «Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας διαβιβάζουμε συνημμένα τον 5ο λογαριασμό του εν θέματι έργου, ως διορθώθηκε από την Υπηρεσία, ύψους 194.274,05€ χωρίς Φ.Π.Α. 2. Η δαπάνη θα βαρύνει το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο έργο με ΣΑΕ 2018ΣΕ27110014 και κωδικό ΟΠΣ 5029467-Υποέργο 1. 3. Το ως άνω ποσό υπόκειται σε κρατήσεις ύψους 9.713,70€, βάσει της παρ. 12 του άρθρου 152 του ν.4412/16. 4. Από τη παραπάνω δαπάνη ύψους 194.274,05€ χωρίς Φ.Π.Α., να παρακρατηθεί το ποσόν: 10.685,07€ + 6.575,16€ = 17.260,23€ για απόσβεση προκαταβολής και δεδουλευμένους τόκους αυτής».

Το συγκεκριμένο έργο είναι ένα από τα πολλά που ΔΕΝ έχουν γίνει στο σιδηροδρομικό δίκτυο και καταδεικνύει την ανετοιμότητα των αρμόδιων υπηρεσιών να προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς τις απαραίτητες διαδικασίες και να ολοκληρωθούν κομβικής σημασίας υποδομές για την ασφάλεια των επιβατών που μπαίνουν στα τρένα σε ολόκληρη τη χώρα.

Αυτά ψάχνουν στην «καταδρομική» στα γραφεία του ΟΣΕ τα στελέχη της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων

Νωρίτερα, το Newsbomb.gr αποκάλυψε το περιεχόμενο της έρευνας για την Hellenic Train.

Συγκεκριμένα, η ΡΑΣ, αποφάσισε τα εξής:

  • Τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας, βάσει του άρθρου 5 της υπ’αριθμ.1020/09.06.2021 Απόφασης της ΡΑΣ (Κανονισμός Ακροάσεων της ΡΑΣ), σχετικά με την μετωπική σύγκρουση της επιβατικής αμαξοστοιχίας IC62 Αθήνα Θεσσαλονίκη με την εμπορευματική αμαξοστοιχία 63503 Θεσσαλονίκη-Θριάσιο, της HELLENIC TRAIN A.E., την 28-02-2023, στη θέση Ευαγγελισμός του Δήμου Τεμπών Ν. Λαρίσης, με ειδικό αντικείμενο τη διερεύνηση εφαρμογής του ΕΚ 1371/2007 και του αρ. 13α § 2 του Ν. 4408/2016 στο εν λόγω περιστατικό.
  • Καλούμε την HELLENIC TRAIN AE να ενημερώσει άμεσα την Αρχή (έως τη Δευτέρα 06.03.2023) για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ως προς την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
  • Καλούμε την HELLENIC TRAIN AE να προβεί κατεπειγόντως στις απαραίτητες ενέργειες ώστε συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών της αμαξοστοιχίας IC 62 της 28.02.2023, να ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα, telegram κλπ) αναφορικά με τα δικαιώματά τους, όπως αυτά απορρέουν από τον ΕΚ 1371/2007 και ειδικότερα από τα άρθρα 11 και 13 και τα συνεχόμενα με αυτά παραρτήματα.

Τι προβλέπει η έρευνα

Η Ρυθμιστική αρχή έχει ήδη προχωρήσει στην κατάσχεση εγγράφων, κυκλοφοριακών και μη, αλλά και ηχογραφημένων συνομιλιών και αναμένεται να εξετάσει επιπλέον αν τηρούνται όλα τα πιστοποιητικά ασφαλείας. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες να ανακαλέσουν την πιστοποίηση ασφαλείας του ΟΣΕ.

Αναφορικά με την εταιρεία Hellenic Train, οτιδήποτε προκύψει από τον έλεγχο αναμένεται να σταλεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή των Σιδηροδρόμων που μπορεί επίσης να ανακαλέσει την πιστοποίηση ασφαλείας της ιδιωιτικής εταιρείας.

Παράλληλα, οι ελεγκτές αναμένεται να συντάξουν πόρισμα, το οποίο θα στείλουν στον Εισαγγελέα και το υπουργείο Μεταφορών.

Σχετικές ειδήσεις