Η κοινωνία των πολιτών της ΕΕ απαιτεί ευελιξία και όραμα

Τα προβλήματα των πολιτών γίνονται όλο και πιο έντονα και απαιτούν άμεσες λύσεις. Η ακρίβεια, η ενέργεια, η ανεργία έχουν αλλάξει την διάθεση τους και ψάχνουν απεγνωσμένα διέξοδο.

Η κοινωνία των πολιτών της ΕΕ απαιτεί ευελιξία και όραμα
3'

Η παιδεία οφείλει να είναι σε προτεραιότητα σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Οι πολιτικές που θα ακολουθηθούν να έχουν «βλέμμα στο μέλλον» και να δημιουργούν προϋποθέσεις σύνδεσης με την απασχόληση.

Οι εκθέσεις που κατά διαστήματα βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι ανησυχητικές και συνάμα δίνουν το στίγμα της επανεκκίνησης σε πολλά επίπεδα.

Ο διάλογος για τη παιδεία δε χωρά κομματικές αντιπαραθέσεις , αλλά προκαλεί για γόνιμες συνθέσεις και συνεργασίες.

Η έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δείχνει ότι τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα γίνονται συνεχώς αποτελεσματικότερα και με λιγότερους αποκλεισμούς. Ωστόσο, επιβεβαιώνει επίσης ότι το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρό τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη ώστε να διασφαλίζουν ότι τα εκπαιδευτικά τους συστήματα είναι αποτελεσματικά — τα στοιχεία που δημοσιεύονται στην ετήσια έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι ένα σημαντικό μέρος του έργου αυτού. Η τελευταία έκθεση δείχνει ότι, παρόλο που τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο ως προς την επίτευξη των περισσότερων από τους βασικούς στόχους της ΕΕ για τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης, πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια για την επίτευξη της ισότητας στην εκπαίδευση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει το διεθνές πρόγραμμα της ΕΕ για τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ύψους 1,5 δισ. ευρώ για την περίοδο 2021-2027. Η χρηματοδότηση θα στηρίξει ειδικά τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εκτός της ΕΕ υπό την ιδιότητά τους ως ανεξάρτητοι φορείς διακυβέρνησης και ανάπτυξης και για τη συμβολή τους στις συμμετοχικές και χωρίς αποκλεισμούς δημοκρατικές διαδικασίες.

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών είναι απαραίτητες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας και της σταθερότητας. Συμβάλλουν στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή των εξωτερικών πολιτικών και προγραμμάτων της ΕΕ για την κάλυψη των αναγκών των πολιτών, τη μείωση των ανισοτήτων και την τήρηση των δεσμεύσεων της ατζέντας του 2030.

Ο ύπατος Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας κ. Ζοζέπ Μπορέλ επεσήμανε: «Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταγγέλλοντας τις παραβιάσεις τους και απαιτώντας από τις κυβερνήσεις να αναλάβουν δράση για την προστασία των πολιτών τους. Ωστόσο, το έργο τους και συχνά οι ίδιες οι οργανώσεις απειλούνται σε πολλά μέρη του κόσμου. Όχι μόνο γνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, αλλά τις αφουγκραζόμαστε και αναλαμβάνουμε δράση».

Οι προκλήσεις είναι πολλές μπροστά μας. Να δούμε χωρίς αγκυλώσεις το «αύριο» της χώρας μας και να δημιουργήσουμε προϋποθέσεις απασχόλησης της νέας γενιάς.

Τα ΙΕΚ είναι η μεγάλη ευκαιρία για εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό. Οι επιχειρήσεις έχουν πολλούς manager, αλλά δεν μπορούν να βρουν στελέχη με ειδικές γνώσεις. Αναμόρφωση τώρα των ΙΕΚ και ανασύσταση του οργανισμού με ευελιξία και ευρωπαϊκή προοπτική.

Υπάρχουν ευκαιρίες και κοινοτικοί πόροι που παραμένουν αναξιοποίητοι. Στρατηγικός σχεδιασμός και όραμα για το μέλλον.

Η Ελλάδα αλλάζει πρόσωπο και φιλοσοφία. Επενδύει στην νέα γενιά και αναζητά προοπτικές αναβάθμισης για την παιδεία. Χρειάζεται αρκετή δουλειά και επιμονή στο στόχο. Η νέα γενιά αξίζει πολλά.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή