Ενίσχυση του πολυετούς προϋπολογισμού της Ε.Ε. για να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις

Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι λαοί καλούνται να λύσουν οι ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ. 

Ενίσχυση του πολυετούς προϋπολογισμού της Ε.Ε. για να αντιμετωπιστούν οι κρίσεις
3'

Πιο φιλόδοξη αναθεωρητική πρόταση της Επιτροπής ζητούν οι ευρωβουλευτές. Επιπλέον 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027 για τομείς όπως η μετανάστευση, οι εξωτερικές προκλήσεις, η στρατηγική αυτονομία και η αντιμετώπιση κρίσεων.

Το κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική θέση του σχετικά με τη μεταρρύθμιση του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ, τονίζοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της μελλοντικής θωράκισής του.Σε συνέχεια της πρότασης της ΕΕ για ενδιάμεση αναθεώρηση του μακροπρόθεσμπυ προυπολογισμού της ΕΕ, η οποία ζητά ενίσχυση κατά 65,8 δισ. ευρώ, οι ευρωβουλευτές απαιτούν επιπλέον 10 δισ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027.

Οι πρόσφατες εξωτερικές προκλήσεις, ιδίως της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και των αυξανόμενων θεμάτων που συνδέονται με τη μετανάστευση, οι ευρωβουλευτές ζητούν ενίσχυση των σχετικών δημοσιονομικών τομέων κατά 2 δισ. ευρώ. Έχουν προβλέψει ακόμη άλλα 3 δισ. ευρώ επιπλέον για τη νέα «πλατφόρμα στρατηγικών τεχνολογιών για την Ευρώπη» (STEP) και 5 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε καταστάσεις κρίσης.

Όσον αφορά την αποπληρωμή του χρέους από το σχέδιο ανάκαμψης, οι ευρωβουλευτές ζητούν να εξαιρεθούν τα ποσά αυτά από τα δημοσιονομικά όρια της ΕΕ. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί ότι δεν κινδυνεύουν τα προγράμματα της ΕΕ που ωφελούν άμεσα τους πολίτες, ιδίως δεδομένης της δυνητικής αστάθειας του κόστους αυτού με την αύξηση των επιτοκίων.

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι η ταχεία έγκριση του τροποποιημένου κανονισμού είναι καίριας σημασίας, καθώς το αναθεωρημένο ΠΔΠ θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ έως την 1η Ιανουαρίου 2024, ώστε να προσφέρει ένα πλαίσιο για τον ετήσιο προϋπολογισμό του εν λόγω έτους.Ο συνεισηγητής κ. Jan Olbrycht (ΕΛΚ, Πολωνία) δήλωσε:

«Στόχος μας ήταν μια φιλόδοξη αλλά ρεαλιστική πρόταση για την αναθεώρηση του ΠΔΠ. Καταφέραμε να τη διατηρήσουμε στοχευμένη μεν, ολοκληρωμένη δε. Θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση της Ουκρανίας με μια νέα διευκόλυνση ύψους 50 δισ. ευρώ, ενισχύοντας παράλληλα την οικονομία της ΕΕ. Ενισχύουμε τον προϋπολογισμό με συμπληρωματικά κονδύλια για τη μετανάστευση και διασφαλίζουμε ευελιξία για την ΕΕ για την αντιμετώπιση κρίσεων. Ενισχύουμε την οικονομία της ΕΕ μέσω της πλατφόρμας στρατηγικών τεχνολογιών και σταθεροποιούμε τον προϋπολογισμό όσον αφορά την καταβολή τόκων επί του χρέους του Ταμείου Ανάκαμψης. Χρειαζόμαστε όλα τα στοιχεία της αναθεώρησης και τα χρειαζόμαστε εγκαίρως, πριν από τον Ιανουάριο του 2024, για να μπούμε στη χρονιά των εκλογών με ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.»

Η συνεισηγήτρια κα Margarida Marques (Σοσιαλιστές, Πορτογαλία) επεσήμανε: «το κοινοβούλιο περιέγραψε τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την προσεχή τετραετία. Καλούμε το Συμβούλιο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023, θέλουμε να διαθέτουμε επαρκή μέσα για να στηρίξουμε την Ουκρανία και να συνεχίσουμε να μετριάζουμε τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου, όπως και τον αυξανόμενο πληθωρισμό και την κρίση κόστους ζωής.

Θέλουμε να εξασφαλίσουμε τα αναγκαία κονδύλια για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της ΕΕ, την εφαρμογή του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και την πλοήγηση στο σημερινό σύνθετο παγκόσμιο γεωπολιτικό τοπίο, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο προϋπολογισμός διαθέτει επαρκή ευελιξία για την αντιμετώπιση αναδυόμενων αναγκών και ανθρωπιστικών κρίσεων, αλλά και την παροχή βοήθειας στα κράτη-μέλη και τους πολίτες που αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών.»

Η ΕΕ, μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις, καλείται να δείξει αντοχή και αντανακλαστικά. Θα τα καταφέρει; Οι πολίτες δεν αντέχουν άλλη ακρίβεια και επιθυμούν να ζουν με αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής.Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή