Μήπως είμαστε εισοδηματίες;

Η Ελλάς, έχει ένα από τα αυστηρότερα φορολογικά συστήματα στην Ευρώπη και φορολογεί το παγκόσμιο εισόδημα των πολιτών της. Με βάση τα στοιχεία της ΑΑΔΕ μόλις το 1,75% των φορολογουμένων σε αριθμό θεωρούνται «πλούσιοι» και δηλώνουν το 18% του συνόλου των εισοδημάτων που δηλώνονται στην χώρα.

Μήπως είμαστε εισοδηματίες;
3'

Αξίζει να προσθέσουμε ότι ο φορολογικός συντελεστής για εισοδήματα άνω των σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ είναι 44%, πράγμα που σημαίνει ότι πριν λίγα χρόνια μαζί με την εισφορά αλληλεγγύης η άμεση φορολογική επιβάρυνση για κάποιους ξεπερνούσε το 50% του εισοδήματος τους!

Μέχρι εδώ όλα καλά και αναμενόμενα. Προκύπτει ότι το «πλουσιότερο» 1,75% των φορολογουμένων δηλώνει δεκαπλάσιο εισόδημα από αυτό που δηλώνεται κατά μέσο όρο. Όμως σε αυτή την κατηγορία ανήκει μόνο το 10% όσων λαμβάνουν εισοδήματα και ως μισθωτοί ή συνταξιούχοι, ενώ το 90% δηλώνουν και εισοδήματα από μερίσματα. Για την πληρότητα της απεικόνισης, οι εισηγμένες «μοίρασαν» 3,8 δις ευρώ σε μερίσματα ενώ το σύνολο των μερισμάτων και δικαιωμάτων που δηλώθηκαν ήταν 6,75 δις ευρώ. Άρα το 56% της φορολογητέας ύλης ήρθε από τις (λίγες σε αριθμό, περίπου 100) κερδοφόρες εισηγμένες εταιρείες που διένειμαν μέρισμα από τα κέρδη του 2022.

Το άλλο ενδιαφέρον στοιχείο όμως είναι ότι το 17% όσων δήλωσαν εισόδημα άνω των 42.000 ευρώ είχαν εισοδήματα – ενοίκια από την ακίνητη περιουσία τους με αποτέλεσμα να δηλώσουν 7,8 δις ευρώ από αυτή την πηγή, αυξημένα από την προηγούμενη χρονιά αισθητά.

Τι σημαίνει αυτό;

Χωρίς να υποστηρίζουμε ότι οι υπολογισμοί μας είναι απόλυτα ακριβείς, αν και υποστηρίζονται από αρκετές και αξιόπιστες πηγές, με βάση τα παραπάνω δεδομένα η αξία των επιχειρήσεων που μοιράζουν μέρισμα ξεπερνούν τα 240 δις ευρώ και των ακινήτων που προσφέρουν εισόδημα από ενοίκια τα 370 δις ευρώ.

Ο λόγος που βάζουμε νούμερα στο άρθρο μας είναι για να γίνει κατανοητή η οπτική που θέλουμε να αναδείξουμε και μόνο. Δεν έχουμε στόχο να προσδιορίσουμε τις πραγματικές αξίες. Με αυτή τη λογική, με εισόδημα περίπου 90 δις ευρώ και Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν περίπου 200 δις ευρώ, τα περιουσιακά στοιχεία των φορολογουμένων είναι περίπου τρεις φορές το ΑΕΠ και 6,5 φορές το δηλωθέν εισόδημα.

Για να απαντήσουμε καταφατικά στο ερώτημα που θέτει ο τίτλος του άρθρου ή όχι, αρκεί να συνυπολογίσουμε ότι ένας μεγάλος αριθμός φορολογουμένων δηλώνουν εισόδημα από μερίσματα χωρίς να ξεπερνούν τις 42.000 ευρώ το χρόνο, ενώ το 73% των ιδιοκτητών ακινήτων (1,2 εκατ. ιδιοκτήτες) δηλώνουν εισόδημα κάτω από 5.000 ευρώ και φορολογούνται με τον χαμηλότερο συντελεστή.

Τα δικά μας συμπεράσματα

Οι φορολογούμενοι που δήλωσαν το 2023 τα μεγαλύτερα εισοδήματα έχουν ταυτόχρονα και έσοδα από «παθητικές» πηγές, όπως είναι οι τόκοι, τα ενοίκια και τα μερίσματα. Δηλαδή, εκτός από το εισόδημα από την επαγγελματική τους δραστηριότητα, έχουν και επενδύσεις.

Δεύτερον, η «καθαρή» επιχειρηματικότητα υπολείπεται των άλλων μορφών δημιουργίας εισοδήματος. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Γιατί όμως να συμβαίνει και στους Έλληνες, ένα ιστορικά εμπορικό λαό.

Η απάντηση στα ερωτήματα και τα πρόσθετα συμπεράσματα, που είναι πολλά, δικά σας!

Του Θεόδωρου Ν. Κρίντα, PhD, CIIA Founder & CEO, Koubaras Ltd (Συμβουλευτική εταιρεία με επίκεντρο τη Διαδοχή στις επιχειρήσεις) Επισκέπτης Καθηγητής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή