Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο… Πώς να επιλέξεις σωστά

Η φοίτηση των μαθητών στις τάξεις του Γυμνασίου τους φέρνει αντιμέτωπους τόσο με την εφηβική περίοδο, η οποία επιδρά πάνω τους ψυχικά και βιολογικά, όσο και με κρίσιμες αποφάσεις στις οποίες καλούνται να λάβουν θέση.

Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο… Πώς να επιλέξεις σωστά
3'

Σε αυτό το μονοπάτι προς την ενηλικίωση ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός αποβλέπει στην αρωγή των μαθητών αναφορικά με τις εκπαιδευτικές τους επιλογές, αλλά και την ανάδειξη πιθανών διεξόδων.

Η επιλογή μεταξύ Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου αποτελεί, πλέον, ένα δυνατό γρίφο για μαθητές και γονείς. Η πλειοψηφία των μαθητών φοιτούν στο Γενικό Λύκειο ενώ όλο και περισσότεροι μαθητές τα τελευταία χρόνια αποφασίζουν να φοιτήσουν σε Επαγγελματικά Λύκεια.

Το Γενικό Λύκειο είναι η παραδοσιακή επιλογή των περισσοτέρων παιδιών. Αναμφίβολα το Γενικό Λύκειο αποτελεί πεδίο γνωστικής προετοιμασίας των μαθητών για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσα σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών ( Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές, Θετικές Επιστήμες, Επιστήμες Ζωής και Υγείας ή Οικονομίας και Πληροφορικής).

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου δύνανται να επιλέξουν διαφορετικά επαγγελματικά αντικείμενα σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Οι γνώσεις που παρέχονται αποτελούν βάση για την ακαδημαϊκή πορεία των νέων στα πανεπιστημιακά τμήματα που θα φοιτήσουν ενώ οι απαιτήσεις φοίτησης είναι ιδιαίτερα υψηλές ενθαρρύνοντας την εξειδίκευση με βάση τα ενδιαφέροντα τους στα τέσσερα επιστημονικά πεδία.

Η επιλογή του Γενικού Λυκείου, όμως, δεν είναι πάντα ορθή και στοιχειοθετημένη. Σε αρκετές περιπτώσεις καταλυτικοί παράγοντες σε αυτήν την απόφαση είναι σχετικοί με τις επιλογές των κοινωνικών επαφών των εφήβων, την αγωνία για το <<άγνωστο>> στο περιβάλλον ενός επαγγελματικού λυκείου ή την παρότρυνση της οικογένειας ακόμα και αν δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι κλίσεις του ατόμου.

Από την άλλη, στο Επαγγελματικό Λύκειο βασικός στόχος αποτελεί η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα ενισχύσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων. Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ένα από τους εννέα τομείς σπουδών ενώ θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την κατάλληλη για αυτούς ειδικότητα μέσω εργαστηριακών μαθημάτων και πρακτικής κατάρτισης. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων της Γ΄ τάξης παρέχεται απολυτήριο, ισότιμο των Γενικών Λυκείων, σε συνδυασμό με πτυχίο επαγγελματικής κατάρτισης, αναγνωρισμένο από το κράτος ώστε να εισαχθούν στην αγορά εργασίας.

Οι δυνατότητες των μαθητών στο Επαγγελματικό Λύκειο δεν σταματούν εκεί αφού μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να διεκδικήσουν την πρόσβαση τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευσης αν και τους παρέχονται περιορισμένες επιλογές συγκριτικά με τα Γενικά Λύκεια. Σπουδαία παράμετρος ωστόσο, αποτελεί το μεταλυκειακό έτος φοίτησης. Όσοι το ολοκληρώσουν θα έχουν συνεργαστεί με εταιρείες και οργανισμούς με συνάφεια με την ειδικότητα τους ενώ θα έχουν εμπλουτίσει τις θεωρητικές τους γνώσεις έχοντας ως τελικό στόχο την απόκτηση πτυχίου επιπέδου 5, έπειτα από επιτυχείς εξετάσεις στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η τελική επιλογή σχολείου φοίτησης εξαρτάται από παράγοντες όπως οι κλίσεις, τα ενδιαφέροντα και φυσικά οι επιδόσεις και η θέληση ώστε να εκπληρώσει τους εκπαιδευτικούς του στόχους. Πρέπει να σημειωθεί ότι η καλλιέργεια κριτικής σκέψης, η πρακτική εμπειρία αλλά και η συνεργατικότητα οφείλουν να αποτελούν βασικές επιδιώξεις κάθε μαθητή στο σχολείο.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι σύμβουλοι εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας, μέσω της διάδρασης, αλλά και με τη χρήση σταθμισμένων και έγκυρων τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού μπορούν να αναδείξουν τις βέλτιστες δυνατές επιλογές για κάθε άτομο ώστε να εκπληρώσει τις φιλοδοξίες του. Ολοκληρώνοντας χρειάζεται να επισημανθεί ότι το σχολείο έχει και οφείλει να διατηρεί το ρόλο του <<φάρου>> της γνώσης στη ζωή των ανθρώπων αποβλέποντας στη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Του Λέλε Θανάση, Επιστημονικού Υπεύθυνου της Career Gate

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή