ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Αναστολή της αποχής από ποινικές δίκες παρά την πρόταση για παράταση

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών: Αναστολή της αποχής από ποινικές δίκες παρά την πρόταση για παράταση

Η ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών προχωρά σε αναστολή της αποχής από τις ποινικές δίκες, τονίζοντας παράλληλα ότι «το δικηγορικό σώμα, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία αυτή της Κυβέρνησης, η οποία αναλήφθηκε χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς που εμπλέκονται στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και χωρίς τη συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, υπακούει στα κελεύσματα του ποινικού λαϊκισμού και αποτελεί οπισθοδρόμηση για το ποινικό δίκαιο».

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Α. σε συνέχεια της από 20.2.2024 αποφάσεώς του για τη μερική αναστολή από 26.2.2024 της στοχευμένης αποχής 1) από τις δίκες συμφερόντων Ελληνικού Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ δημοσίου τομέα πλην ΟΤΑ, 2) από όλες τις υποθέσεις Νομικής Βοήθειας (δίκες, διαδικαστικές πράξεις κλπ) και 3) από την εγγραφή προσημειώσεων υποθήκης νομικών προσώπων, κατά τη συνεδρίασή του στις 23.2.2024 λαμβάνοντας υπόψη:

(α) Ότι το δικηγορικό σώμα από την πρώτη στιγμή που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία αυτή της Κυβέρνησης, η οποία αναλήφθηκε χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς που εμπλέκονται στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και χωρίς την συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, υπακούει στα κελεύσματα του ποινικού λαϊκισμού και αποτελεί οπισθοδρόμηση για το ποινικό δίκαιο.

Εισάγει «εισαγγελικής» έμπνευσης και σκοπιμότητας διατάξεις, με αυστηριοποίηση των ποινών και της έκτισής τους, συρρικνώνει θεμελιώδεις εγγυήσεις και δικαιώματα του κατηγορουμένου, παραβιάζοντας τις αρχές της δίκαιης δίκης της ΕΣΔΑ, αυξάνει το όριο του εκκλητού των αποφάσεων και το κόστος άσκησης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου και οδηγεί σε ανεπιεικείς και ανεφάρμοστες καταστάσεις, λαμβανομένης υπόψιν και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα σωφρονιστικά καταστήματα της Χώρας.

Το δικηγορικό σώμα ανέδειξε θεσμικά τα ζητήματα προβλήματα που πρόκειται να ανακύψουν, υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις και διεκδίκησε συντεταγμένα ουσιώδεις τροποποιήσεις.

Το Υπουργείο προέβη σε τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων, αποδεχόμενο σχετικές προτάσεις της Ολομέλειας, οι οποίες αφορούν ιδίως:

Στην διεύρυνση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

Στην θεσμοθέτηση υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου

Στην τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ, όπου δίδεται πλέον η δυνατότητα και δεύτερης αναβολής για λόγους ανωτέρας βίας.

 • Στην τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 187 παρ. 6 ΠΚ
 • Στην τροποποίηση του άρθρου 336 ΚΠΔ
 • Στην πρόβλεψη υποχρεωτικής προκαταρκτικής εξέτασης ή αυτεπάγγελτης προανάκρισης και σε πλημμελήματα αρμοδιότητας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
 • Την εκδίκαση κατ’ έφεση πλημμελημάτων από τριμελή σύνθεση.
 • Τη διεύρυνση των υποθέσεων που θα περνάνε από την ενδιάμεση διαδικασία των Συμβουλίων

Το ΔΣ του ΔΣΑ εκφράζει για μία ακόμη φορά την έντονη αντίθεσή του στις νέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθόσον οι επελθούσες τροποποιήσεις δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του νόμου και δεν αναιρούν τις αρνητικές επιπτώσεις του.

Το ΔΣ του ΔΣΑ εκτιμώντας την κατάσταση την οποία έχει επέλθει με τις άνω νομοθετικές τροπολογίες αλλά και την μακρόχρονη στοχευμένη κινητοποίηση του κλάδου για το συγκεκριμένο ζήτημα σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα που επικρατούν στη συγκεκριμένη συγκυρία, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αναστολή της στοχευμένης αποχής από τις ποινικές δίκες, συμπεριλαμβανομένων των δικών που αφορούν το άρθρο 187 ΠΚ, από την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024.

(β) Τις απαντήσεις – προτάσεις της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις επί αιτημάτων του δικηγορικού σώματος που αφορούν τα ακόλουθα:

 • Δημιουργία αυτοτελούς τηλεφωνικής γραμμής επικοινωνίας Δικηγόρων – οφειλετών/δανειοληπτών με ανταπόκριση εντός τριών (3) εργασίμων ημερών
 • Ανταπόκριση στα ερωτήματα και αιτήματα των πληρεξουσίων δικηγόρων των δανειοληπτών εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την έγγραφη υποβολή του σχετικού αιτήματος είτε από αρμόδιο υπάλληλο για θέματα ρυθμίσεων είτε από δικηγόρο για νομικά θέματα που έχουν ανακύψει.
 • Ενιαία τυποποίηση εξουσιοδότησης όλων των ΕΔΑΔΠ βάσει υποδείγματος με ισχύ έως την ανάκλησή της (δεν θα απαιτείται πλέον η ανανέωση της εξουσιοδότησης ανά τακτά χρονικά διαστήματα).
 • Δέσμευση για άμεση αντιμετώπιση και παύση διαδικασιών επίσπευσης διαδικασιών αναγκαστικής εκτέλεσης κατά οφειλετών / δανειοληπτών σε περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί αποφάσεις ρύθμισης (Ν. 3869/2010).
 • Δέσμευση για άμεση διακοπή της πρακτικής υπογραφής εντολών προς εκτέλεση και επιταγών προς πληρωμή από υπαλλήλους των ΕΔΑΔΠ και διεκπεραίωση των ανωτέρω ενεργειών αποκλειστικώς από δικηγόρους.
 • Θεσμοθέτηση σταθερής επικοινωνίας ανά τρίμηνο μεταξύ ΔΣΑ και ΕΕΔΑΔΠ αποφάσισε κατά πλειοψηφία την αναστολή της στοχευμένης αποχής από τις διαταγές πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης υποθέσεων Τραπεζών και funds από την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι έχει αποφασιστεί η 3ωρη αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους κατά τις ώρες 12 μμ έως και 3μμ στις 28-2-2024, ημέρα μνήμης για τα θύματα του δυστυχήματος των Τεμπών, με παράλληλες δράσεις για το ζήτημα αυτό την ίδια ημέρα: κατάθεση υπομνήματος των Δικηγορικών Συλλόγων στον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή στη Λάρισα ως νομιμοποιηθέντων διαδίκων στην διενεργούμενη προανάκριση, συνέντευξη τύπου και κατάθεση στεφάνου στον τόπο του δυστυχήματος.

Πρόταση της ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για παράταση στοχευμένων αποχών από τις ποινικές δίκες

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε σήμερα 23.2.2024, εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Η Ολομέλεια από την πρώτη στιγμή που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επεσήμανε ότι η πρωτοβουλία αυτή της Κυβέρνησης, η οποία αναλήφθηκε χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση με τους θεσμικούς φορείς που εμπλέκονται στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης και χωρίς την συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, υπακούει στα κελεύσματα του ποινικού λαϊκισμού και αποτελεί οπισθοδρόμηση για το ποινικό δίκαιο.

Εισάγει «εισαγγελικής» έμπνευσης και σκοπιμότητας διατάξεις, με αυστηριοποίηση των ποινών και της έκτισής τους, συρρικνώνει θεμελιώδεις εγγυήσεις και δικαιώματα του κατηγορουμένου, παραβιάζοντας τις αρχές της δίκαιης δίκης της ΕΣΔΑ, αυξάνει το όριο του εκκλητού των αποφάσεων και το κόστος άσκησης του δικαιώματος δικαστικής προστασίας, επιτείνει την ανασφάλεια δικαίου και οδηγεί σε ανεπιεικείς και ανεφάρμοστες καταστάσεις, λαμβανομένης υπόψιν και της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα σωφρονιστικά καταστήματα της Χώρας.

Το δικηγορικό σώμα ανέδειξε θεσμικά τα ζητήματα προβλήματα που πρόκειται να ανακύψουν, υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις και διεκδίκησε συντεταγμένα ουσιώδεις τροποποιήσεις.

Το Υπουργείο προέβη σε τροποποιήσεις επιμέρους διατάξεων, αποδεχόμενο σχετικές προτάσεις της Ολομέλειας, οι οποίες αφορούν ιδίως:

 1. Στην διεύρυνση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
 2. Στην θεσμοθέτηση υποχρεωτικής παράστασης δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
 3. Στην τροποποίηση του άρθρου 349 ΚΠΔ, όπου δίδεται πλέον η δυνατότητα και δεύτερης αναβολής για λόγους ανωτέρας βίας.
 4. Στην τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 187 παρ. 6 ΠΚ
 5. Στην τροποποίηση του άρθρου 336 ΚΠΔ
 6. Στην πρόβλεψη υποχρεωτικής προκαταρκτικής εξέτασης ή αυτεπάγγελτης προανάκρισης και σε πλημμελήματα αρμοδιότητας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου
 7. Την εκδίκαση κατ’ έφεση πλημμελημάτων από τριμελή σύνθεση την θέσπιση προκαταρκτικής εξέτασης και σε υποθέσεις αρμοδιότητας Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.
 8. Τη διεύρυνση των υποθέσεων που θα περνάνε από την ενδιάμεση διαδικασία των Συμβουλίων

Η Ολομέλεια εκφράζει για μία ακόμη φορά την έντονη αντίθεσή της στις νέες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, καθόσον οι επελθούσες τροποποιήσεις δεν αλλάζουν τη φιλοσοφία του νόμου και δεν αναιρούν τις αρνητικές επιπτώσεις του.

Β. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

Η Ολομέλεια, ως προς την αναδιάταξη του δικαστικού χάρτη της Χώρας, εμμένει στην προηγούμενη απόφασή της, η οποία έχει ως ακολούθως:

 1. Όλα τα υφιστάμενα σήμερα Εφετεία και Πρωτοδικεία της Χώρας να παραμείνουν ως έχουν.
 2. Ως προς τα Ειρηνοδικεία:

Α. Το Ειρηνοδικείο της έδρας του Πρωτοδικείου να καταργηθεί και να συγχωνευτεί με το Κεντρικό Πρωτοδικείο.

Β. Από τα λοιπά υφιστάμενα σήμερα Ειρηνοδικεία, που θα κριθεί ότι πρέπει να διατηρηθούν ως δικαστικοί σχηματισμοί, μετά την ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας:

 1. Όσα Ειρηνοδικεία διαθέτουν σήμερα τις αναγκαίες υποδομές και το προσωπικό, να λειτουργήσουν ως περιφερειακά Πρωτοδικεία του Κεντρικού με την σημερινή υλική αρμοδιότητα του Μονομελούς.
 2. Όσα Ειρηνοδικεία δεν διαθέτουν σήμερα τις αναγκαίες υποδομές και το προσωπικό να λειτουργήσουν ως περιφερειακά Πρωτοδικεία, αλλά έχουν κύκλο εργασιών, να συγχωνευθούν με το κεντρικό Πρωτοδικείο και να λειτουργήσουν ως τοπικά καταστήματα αυτού με την σημερινή υλική αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου, μέχρις ότου αναβαθμιστούν με την απόκτηση των αναγκαίων υποδομών και προσωπικού.

Η εξειδίκευση των ανωτέρω να γίνει μετά από διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τους κατά τόπο αρμόδιους Δικηγορικούς Συλλόγους της Χώρας, όπου αυτή δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα και με την αναγκαία τεκμηρίωση.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Η Ολομέλεια διεκδικεί την ικανοποίηση των πάγιων αιτημάτων της και ιδίως:

 1. Την κατάργηση του τεκμαρτού υπολογισμού του φορολογητέου εισοδήματος
 2. Την επαναφορά της υποχρεωτικής παράστασης στα συμβόλαια
 3. Την αύξηση του ορίου απαλλαγής από το καθεστώς ΦΠΑ για εισοδήματα μέχρι 25.000 ευρώ
 4. Την μείωση του δικαστηριακού ΦΠΑ
 5. Την πλήρη κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος
 6. Την επανεκτίμηση του ποσού αναφοράς των γραμματίων Προείσπραξης
 7. Την κατάργηση της εισφοράς ανεργίας 120 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ
 8. Την αύξηση των αμοιβών των εμμίσθων δικηγόρων του Δημοσίου
 9. Την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικηγόρων και των οικογενειών τους, με την καταβολή των εισφορών υγείας του προηγούμενου έτους και την εκ νέου ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών σε βιώσιμη βάση.

Δ. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η Ολομέλεια στο διεκδικητικό της πλαίσιο έχει προτάξει την προστασία της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων δανειοληπτών, την άρση των καταχρηστικών συμπεριφορών των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και το σεβασμό των δικηγόρων των δανειοληπτών.

Οι Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων δεσμεύτηκαν εγγράφως έναντι του δικηγορικού σώματος για τα κάτωθι:

 1. Την δημιουργία γραμμής για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των δικηγόρων
 2. Την απάντηση επί αιτημάτων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών είτε από υπαλλήλους είτε από δικηγόρους ανάλογα με τη φύση του αιτήματος.
 3. Την πενταετή ισχύ των πληρεξουσίων των δικηγόρων των οφειλετών.
 4. Την μη διενέργεια πράξεων εκτέλεσης κατά οφειλετών, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις ν. Κατσέλη (Ν. 3896/10).

Η Ολομέλεια αναμένει την υλοποίηση των άνω δεσμεύσεων, προκειμένου να επανεκτιμήσει τη στάση της.

Κατόπιν αυτών, η Ολομέλεια αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προτείνει στους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας την παράταση της αποχής των μελών τους:

 1. Από τις ποινικές δίκες μέχρι και την Παρασκευή 1.3.2024.
 2. Από την έκδοση Διαταγών Πληρωμής και τις πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης Τραπεζών και Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων (Funds) μέχρι 31.3.2024.

Ως πλαίσιο αποχής προτείνεται το ισχύον σήμερα.