ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τράγκας: Τροποιήθηκε η προσωρινή διαταγή για τον Ελβετό συνεκτελεστή της διαθήκης

Τράγκας: Τροποιήθηκε η προσωρινή διαταγή για τον Ελβετό συνεκτελεστή της διαθήκης

Όπως υποστήριξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ελβετού, Άγγελος Μαραγκός, όλες οι πληρωμές που διενεργήθηκαν ήταν απαραίτητες

Στην έκδοση προσωρινής διαταγής με την οποία γίνεται εν μέρει δεκτή η θέση του Γιάννη Τράγκα, αφού επιτρέπει στον Ελβετό δικηγόρο και συνεκτελεστή της διαθήκης Τράγκα να προχωρεί σε ενέργειες πληρωμών προς όφελος της περιουσίας, προχώρησε το Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου.

Υπενθυμίζεται ότι είχε εκδοθεί προηγούμενη προσωρινή διαταγή που απαγόρευε στον Ελβετό δικηγόρο να προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή. Ωστόσο, με τη νέα προσωρινή που εκδόθηκε σήμερα και θα ισχύει έως την εκδίκαση της υπόθεσης, υποχρεώνεται ο συνεκτελεστής της διαθήκης του Γιώργου Τράγκα να μην προβεί σε οποιαδήποτε πληρωμή ή άλλη ενέργεια σχετιζόμενη με την διαχείριση της περιουσίας του εκδότη.

Παράλληλα όμως αποδέχεται ότι εκείνος μπορεί να προχωρήσει σε πληρωμές εφόσον αυτές αφορούν επείγουσες υποχρεώσεις της κληρονομιάς, είναι προς όφελος της περιουσίας και υπάρχει έγκριση του δεύτερου συνεκτελεστή, όπως ορίζει ο νόμος.

Μάλιστα, όπως υποστήριξε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ελβετού, Άγγελος Μαραγκός, όλες οι πληρωμές που διενεργήθηκαν ήταν απαραίτητες και αναγκαίες για το συμφέρον της κληρονομιάς, καθώς και ότι είχε ενημερώσει εγγράφως τον έτερο συνεκτελεστή για αυτές.