ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Οικουμενικό Πατριαρχείο: Σε πανηγυρική ατμόσφαιρα η Θρονική Εορτή στη μνήμη του Αγίου Ανδρέα

vartholomaios
/ec-patr.org/

H πατριαρχική και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, τελέσθη προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου

Τη μνήμη του ιδρυτή του, αγίου αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου τίμησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη Θρονική Εορτή του.

Στην πατριαρχική και πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, παρέστησαν ιεράρχες του Θρόνου και άλλων Εκκλησιών, η επίσημη αντιπροσωπεία της Εκκλησίας της Ρώμης, εκπρόσωποι των χριστιανικών κοινοτήτων της Κωνσταντινούπολης, οι υφυπουργοί Εξωτερικών και Παιδείας Γεώργιος Κώτσηρας και Ζέττα Μακρή, εκπρόσωποι του διπλωματικού σώματος, ομογενειακοί παράγοντες, και πλήθος προσκυνητών από την Κωνσταντινούπολη και το εξωτερικό.

Μετά την απόλυση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης προσφώνησε την επίσημη αντιπροσωπεία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας: «Μας χαροποιεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι μετά του Αγιωτάτου αδελφού Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου έχομεν κοινάς θέσεις απέναντι εις σύγχρονα φλέγοντα θέματα. Αγωνιζόμεθα αμφότεροι διά τον σεβασμόν των δικαιωμάτων του ανθρώπου, διά την ειρήνην, την καταλλαγήν και την αλληλεγγύην. Ο ανθρώπινος πόνος, αι περιπέτειαι των προσφύγων, η βία του πολέμου και προ πάντων τα δεινά των αμάχων και των παιδίων, μας συγκλονίζουν. Πιστεύομεν εις τον ειλικρινή διάλογον και εις την δύναμίν του ως του προσφορωτέρου μέσου επιλύσεως των διαφορών μεταξύ των λαών και των κρατών. Είμεθα απολύτως πεπεισμένοι ότι η ειρήνευσις και η συνεργασία των θρησκειών συμβάλλει μεγάλως εις την παγκόσμιον ειρήνην και ότι ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός αποτελεί σοβαρώτατον εμπόδιον διά την πορείαν αυτήν».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις κοινές προσπάθειες που καρποφορούν στον χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος, όπου η συμβολή των χριστιανικών Εκκλησιών και της διαθρησκειακής συνεργασίας έχει αξιόλογη απήχηση. Όπως είπε, όλες αυτές οι παράλληλες προς τον επίσημο θεολογικό διάλογο των δύο Εκκλησιών, κοινές πρωτοβουλίες και συναντήσεις πρόσωπο προς πρόσωπο, όχι μόνον στηρίζουν τον διάλογο αυτό, «αλλά αναδεικνύουν την ισχύν της χριστιανικής μαρτυρίας εν τω κόσμω και αποκαλύπτουν τας κοινάς ημών παραδόσεις, αι οποίαι ενσαρκώνουν και εκφράζουν την πιστότητα εις την αδιάσπαστον ενότητα των δύο εντολών της αγάπης προς τον Θεόν και της αγάπης προς τον πλησίον».

Από την πλευρά του, ο καρδινάλιος Κουρτ Κόχ, επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής αντιπροσωπείας, ανέγνωσε θερμό μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου.

Αμέσως μετά, στην αυλή του Πατριαρχείου ο κ.κ. Βαρθολομαίος συνάντησε και ευλόγησε όμιλο Ουκρανών κληρικών και πιστών που ταξίδεψαν από την πατρίδα τους για να βρίσκονται στην εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Στη συνέχεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης δέχθηκε σε ιδιαίτερη ακρόαση, στο Πατριαρχικό Γραφείο, τον υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για τον Απόδημο Ελληνισμό, Γιώργο Κώτσηρα, με τον οποίο είχε ανταλλαγή απόψεων.

Χτες, Τετάρτη, με αφορμή την Θρονική Εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παρετέθη δεξίωση στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ομογένειας, στην παλαιά Αστική Σχολή Γαλατά και δόθηκε συναυλία από το συγκρότημα "Duo Violins", των δύο Ελλήνων βιολιστών Δημητρίου Ίσαρη και Γεωργίου Γαϊτάνου.

Αναφερόμενος στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τόνισε ότι «άξονας της χριστιανικής πίστεως αποτελεί η ιερότης του ανθρωπίνου προσώπου. Αυτή η αλήθεια θα πρέπει να εκφράζεται εμπράκτως ενώπιον εκάστοτε διαφορετικών ιστορικών συνθηκών». Όπως σημείωσε «εις κάθε εποχήν η Εκκλησία οφείλει να αφουγκράζεται τον παλμόν του ανθρώπου, να γνωρίζη τας υπαρξιακάς του ανάγκας, να καταγράφη τας προκλήσεις και τα αδιέξοδα αλλά και τας θετικάς εξελίξεις και προοπτικάς του πολιτισμού».

Με αυτό το πνεύμα, συνέχισε, «στηρίζομεν τας πρωτοβουλίας και τας εξελίξεις, αι οποίαι προάγουν την προστασίαν των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την ειρήνην και την καταλλαγήν, οδηγούν εις ένα πολιτισμόν αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας».

Επίσης αναφέρθηκε και στα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης, επισημαίνοντας ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει κοινωνική πρόοδος επάνω σε έναν οικολογικώς κατεστραμμένο πλανήτη. «Χρησιμοποιούμεν τον όρον 'διπλή αλληλεγγύη' διά να αναδείξωμεν την αλληλουχίαν μεταξύ κοινωνικών και οικοφιλικών δράσεων. Είναι αδιανόητον να ισχυριζώμεθα ότι ενδιαφερόμεθα διά τον άνθρωπον και την κοινωνικήν πρόοδον, και ταυτοχρόνως να καταστρέφωμεν την φύσιν», δήλωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.