ΕΚΚΛΗΣΙΑ

To Πατριαρχείο Iεροσολύμων ανακοίνωσε τον μέγιστο αριθμό πιστών για την Ανάσταση

To Πατριαρχείο Iεροσολύμων ανακοίνωσε τον μέγιστο αριθμό πιστών για την Ανάσταση
Πατριαρχείο Iεροσολύμων.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Iεροσολύμων για τη μεγάλη εορτή της Ορθοδοξίας.

Ορίσθηκε ο μέγιστος αριθμός πιστών που μπορούν να δώσουν το «παρών» στον χώρο του Πανάγιου Τάφου κατά την τελετή του Αγίου Φωτός στα Ιεροσόλυμα, το Μεγάλο Σάββατο 04 Μαΐου.

Το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων δημοσιοποίησε τη γνωμάτευση του Αρχιτέκτονα του Ναού της Αναστάσεως, κ. Θεοδοσίου Μητρόπουλου και του αρχιτέκτονα της Αδελφότητας των Φραγκισκανών, κ. Nagib Naser, σχετικά με τον αριθμό των προσκυνητών, οι οποίοι θα μπορούν να εισέλθουν στο Ναό της Αναστάσεως κατά τη διάρκεια της Τελετής του Αγίου Φωτός.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου Iεροσολύμων:

«Τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων ἀναρτᾷ πρός γνῶσιν τῶν προσκυνητῶν τήν γνωμάτευσιν τοῦ Ἀρχιτέκτονος τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Θεοδοσίου Μητροπούλου καί τοῦ Ἀρχιτέκτονος τῆς Ἀδελφότητος τῶν Φραγκισκανῶν κ. Nagib Naser διά τόν ἀριθμόν τῶν προσκυνητῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι δυνατόν νά εἰσέλθουν εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, διαρκούσης τῆς Τελετῆς τοῦ Ἁγίου Φωτός».