ΕΡΓΑΣΙΑ

Προσλήψεις στο Δήμο Πρέβεζας - Ποιους αφορά

Προσλήψεις στο Δήμο Πρέβεζας - Ποιους αφορά

Με 15 άτομα ενισχύεται ο Δήμος Πρέβεζας - Δείτε αναλυτικά

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Πρέβεζας, που εδρεύει στην Πρέβεζα, Ν. Πρέβεζας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση
δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Πρέβεζας – Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών- Τμήμα
Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Μέριμνας,
Ελ.Βενιζέλου & Μπαχούμη 2, 48100 Πρέβεζας, υπόψιν κ. Αδάμου Δήμητρας (τηλ.
επικοινωνίας: 2682360633).

Η προθεσμία υποβολής είναι από 19/2/2021 έως και 1/3/2021Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:

α) Στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση ή στο δικτυακό τόπο της υπηρεσίας μας (www.dimosprevezas.gr.)· β)στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ www.asep.gr.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.