Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας

Η προκήρυξη της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας για την πλήρωση 53 θέσεων με επιλογή ωρομίσθιου διδακτικού προσωπικού αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας
Οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1/9//2022 έως 31/8/2023
1'

Οι συγκεκριμένες θέσεις εργασίας αφορούν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και ωριαία αποζημίωση, για το χρονικό διάστημα από 1-9-2022 έως 31-8-2023.

Όσοι-ες επιθυμούν να προσληφθούν στις προκηρυχθείσες θέσεις καλούνται να υποβάλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (tyek.smya@haf.gr ) σε μορφή αρχείου (Portable Document Format) της Σχολής ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα-ημερομηνία αποστολής) στη: ΣΜΥΑ Αεροδρόμιο Δεκελείας, λεωφόρος Τατοΐου ΤΚ 13671, εντός 10 ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης.

Σε περίπτωση ταχυδρομικής υποβολής να γνωστοποιείται στη σχολή ο κωδικός αποστολής (tracking number).

Πληροφορίες παρέχονται από τη ΣΜΥΑ κάθε εργάσιμη ημέρα από 8:00- 14:00 στα τηλ. 210-8195165-69.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή