ΟΑΕΔ - Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων: Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις

Πρόγραμμα ΟΑΕΔ απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις του Δημοσίου - Όλες οι πληροφορίες
ΟΑΕΔ - Πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 ανέργων: Τα δικαιολογητικά και οι προϋποθέσεις
2'

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Το πρόγραμμα αφορά στην απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου. Διαβάστε αναλυτικά τι ισχύει σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Οργανισμού.

Οι προϋποθέσεις για το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών. Είναι απαραίτητο να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα μηνών. Δικαιούχοι είναι οι επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα. Επίσης, δικαιούχοι είναι και οι επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχει προβεί η επιχείρηση σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η διάρκεια της επιχορήγησης ΟΑΕΔ ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον δώδεκα μήνες. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου. Ανώτατο όριο είναι τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Η συμπλήρωση της αίτησης

Οι δικαιούχοι που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση. Η αίτηση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Στη συνέχεια, την αποστέλλουν μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη.

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν είναι πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα πρέπει να λάβουν μέτρα. Καλούνται λοιπόν να επισκεφτούν την Υπηρεσία ΚΠΑ2 στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα τους όπου θα προσληφθεί ο ωφελούμενος, προκειμένου να παραλάβουν κλειδάριθμο προσκομίζοντας το καταστατικό επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της.

Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στη συνέχεια θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή τους στο πρόγραμμα.

Διαβάσετε ΕΔΩ την ανακοίνωση του Οργανισμού

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή