ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία με την 2023 Γ'/ΕΣΣΟ - Όλες οι πληροφορίες

Πρόσκληση για κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία με την 2023 Γ'/ΕΣΣΟ - Όλες οι πληροφορίες

Για κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία καλούνται οι στρατεύσιμοι με την 2023 Γ'/ΕΣΣΟ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η εγκύκλιος διαταγή του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με την οποία καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με τη 2023 Γ'/ΕΣΣΟ, από 4 έως 5 Σεπτεμβρίου 2023, οι στρατεύσιμοι που είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τετάρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:

α. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2000 έως και 2025 (γεννημένοι το 1979 έως και το 2004) από όλους τους νομούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2023 έως και 30 Απριλίου 2023,

β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου 1α της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Μαΐου 2023 έως και 31 Αυγούστου 2023,

γ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι των παραπάνω κλάσεων, που κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του του Ν. 3421/ 2005,

δ. Οι στρατεύσιμοι που υπέβαλαν δικαιολογητικά για να καταταχθούν ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του του Ν. 3421/ 2005. Οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να ανακαλούν οποτεδήποτε τα δικαιολογητικά ή να μην κατατάσσονται, χωρίς να υπέχουν συνέπειες,

ε. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 τουτου Ν. 3421/ 2005,

στ. Οι στρατεύσιμοι, που με διαταγές της διεύθυνσης Στρατολογίας (Β4) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2023 Γ΄/ΕΣΣΟ για διάφορους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανοποίηση αιτημάτων στρατευσίμων, κλπ),

ζ. Οι στρατεύσιμοι που με διαταγές της διεύθυνσης Β4 (ΝΟΜΙΚΟ ΣΩΜΑ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας μεταφέρθηκαν από τους άλλους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων στην Πολεμική Αεροπορία και υποχρεούνται να καταταγούν με την 2023 Γ΄/ΕΣΣΟ,

η. Οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρθρου 40 του του Ν. 3421/ 2005του Ν. 3421/ 2005, εφόσον υποβάλουν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλήρωσης της θητείας τους,

θ. Οι ανήκοντες στις κλάσεις της παραγράφου 1β της παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυπότακτων,

ι. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι που παραπέμφθηκαν στην αρμόδια στρατιωτική υγειονομική επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέχρι και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του του Ν. 3421/ 2005,

ια.Οι στρατεύσιμοι, οι οποίοι:

  • Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2023 Α΄/ΕΣΣΟ,
  • Έλαβαν αναδρομικά αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με την 2023 Α΄/ΕΣΣΟ, εφόσον δεν έχουν ήδη καταταγεί και δεν έχει παρέλθει η τελευταία ημέρα κατάταξης της 2023 Γ΄/ΕΣΣΟ, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 29 του του Ν. 3421/ 2005. Όσοι είχαν λάβει οποτεδήποτε αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, μπορούν να κατατάσσονται εμπρόθεσμα μέχρι και την τελευταία ημερομηνία κατάταξης της 2023 Γ΄/ΕΣΣΟ,
  • Έλαβαν αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους, κατόπιν της πρόσκλησής τους με τη 2023 Β΄/ΕΣΣΟ και την διέκοψαν, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 29 του του Ν. 3421/ 2005,

ιβ. Οι στρατεύσιμοι των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια διοίκηση Στρατολογικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του του Ν. 3421/ 2005,

ιγ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτο της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του του Ν. 3421/ 2005 που επιθυμούν να καταταγούν εκτός ΕΣΣΟ, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 (σ.σ. που έχουν συμπληρώσει το τριακοστό τρίτο (33ο) έτος της ηλικίας τους) , από 4η Σεπτεμβρίου 2023 έως και την προηγούμενη της πρώτης ημέρας κατάταξης της 2023 Δ'/ΕΣΣΟ.

Όσοι από τους καλούμενους με την παράγραφο 1 της παρούσας κηρυχθούν ανυπότακτοι, λόγω μη κατάταξής τους, θα καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους με την παρούσα. .

ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

Αναβάλλεται η κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία των στρατευσίμων που ανήκουν στις κατηγορίες των άρθρων 14 - 29 του Ν. 3421/ 2005. Αυτοί πρέπει να υποβάλουν στην αρμόδια στρατολογική υπηρεσία τα προβλεπόμενα για την περίπτωσή τους δικαιολογητικά.

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων είναι οι :

  • Η 4η Σεπτεμβρίου 2023 και 5η Σεπτεμβρίου 2023 για τους στρατεύσιμους όλων των στρατολογικών υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι2 έως Ι4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε στρατιωτικής υγειονομικής επιτροπής,
  • Η 4η Σεπτεμβρίου 2023 και 5η Σεπτεμβρίου 2023, για τους λοιπούς στρατεύσιμους όλων των στρατολογικών υπηρεσιών.

Ολοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται με την παρούσα, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 ΠΒΕ (Τρίπολη), εκτός αυτών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε στρατιωτικής υγειονομικής επιτροπής, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη στο 251 ΓΝΑ (Αθήνα). Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή, με διαταγή της διεύθυνσης Στρατολογίας (Β4) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο επανακαθορισμός της μονάδας Κατάταξης στρατευσίμων και ανυποτάκτων, για υπηρεσιακούς λόγους.

Οι καλούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο κέντρο Κατάταξης:

  • To αρνητικό αποτέλεσμα μοριακού ελέγχου ανίχνευσης SARS COV 2 (τεστ PCR), το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί έως εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν από την ημερομηνία κατάταξης. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4790/2021 (Α΄48), όπως ισχύει. Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα τεστ PCR δεν μεταβαίνουν για κατάταξη αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση του ανωτέρω αποτελέσματος μέχρι την ημερομηνία κατάταξής τους,
  • Το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, εφόσον έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή νοσήσει από αυτήν.