ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία με την 2023 Δ'/ΕΣΣΟ - Όλες οι πληροφορίες

Πρόσκληση για κατάταξη στην Πολεμική Αεροπορία με την 2023 Δ'/ΕΣΣΟ - Όλες οι πληροφορίες
Eurokinissi

Καλούνται να καταταγούν στην Πολεμική Αεροπορία με την 2023 Δ'/ΕΣΣΟ στις 6 και 7 Νοεμβρίου οι στρατεύσιμοι που έχουν κατανεμηθεί ή μεταφερθεί στην Πολεμική Αεροπορία, είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες

α. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2000 έως και 2025 (γεννημένοι το 1979 έως και το 2004) από όλους τους Νομούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Μαΐου 2023 έως και 31 Ιουλίου 2023,

β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου 1α της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως και 31 Οκτωβρίου 2023,

γ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι των παραπάνω κλάσεων, που κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του Ν. 3421/2005,

δ. Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2026 που υπέβαλαν δικαιολογητικά για να καταταχθούν ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3421/2005. Οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να ανακαλούν οποτεδήποτε τα δικαιολογητικά ή να μην κατατάσσονται, χωρίς να υπέχουν συνέπειες,

Οι ημερομηνίες κατάταξης

Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων είναι:

α. Η 6η και η 7η Νοεμβρίου 2023, για τους στρατεύσιμους όλων των στρατολογικών υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι/2 έως Ι/4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε επιτροπής Απαλλαγών των Ενόπλων Δυνάμεων,

β. Η 6η και η 7η Νοεμβρίου 2023, για τους λοιπούς στρατευσίμους, όλων των στρατολογικών υπηρεσιών.

Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται με την παρούσα, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην αεροπορική βάση Τρίπολης, εκτός αυτών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε στρατιωτικής υγειονομικής υπιτροπής, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Απαραίτητα έγγραφα

Οι καλούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν στο κέντρο Κατάταξης:

  • Το αρνητικό αποτέλεσμα τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορωνοϊού COVID-19, το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί εντός σαράντα οκτώ ωρών πριν από την ημερομηνία κατάταξης. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4790/2021 (Α΄48), όπως ισχύει.
    Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα του ανωτέρω τεστ δεν μεταβαίνουν για κατάταξη αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση του αποτελέσματος μέχρι την ημερομηνία κατάταξής τους.
  • Το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, εφόσον έχουν εμβολιαστεί κατά της COVID-19 ή νοσήσει από αυτήν.

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για τις ειδικές κατηγορίες στρατευσίμων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις κατά τόπους στρατολογικές υπηρεσίες, ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της ΠΑ www.haf.gr.

Δείτε στη φόρμα του newsbomb.gr που ακολουθεί, την πρόσκληση στρατευσίμων για κατάταξη με την 2023 Δ'/ΕΣΣΟ (Νοεμβρίου 2023) στην Πολεμική Αεροπορία.