ΕΘΝΙΚΑ

«50 κανόνες Στρατηγικής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις»: Το νέο βιβλίο των Πλατιά-Κολιόπουλου

«50 κανόνες Στρατηγικής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις»: Το νέο βιβλίο των Πλατιά-Κολιόπουλου

Οι δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Πειραιά παραδίδουν... μαθήματα διπλωματίας και στρατηγικής.

Το βιβλίο των Α. Πλατιά – Κ. Κολιόπουλου, Η Τέχνη της Στρατηγικής (Αθήνα, Δίαυλος, 2021), επιχειρεί να συμπυκνώσει την ουσία της Στρατηγικής σε πενήντα κανόνες, χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τον πόλεμο, τη διπλωματία, την εσωτερική πολιτική, τις επιχειρήσεις αλλά και τον αθλητισμό και την καθημερινή ζωή.

Στο νέο βιβλίο τους 50 κανόνες Στρατηγικής για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις επιχειρούν να δείξουν πώς αυτοί οι κανόνες εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη αντιπαράθεση.

Σκοπός αφενός να παρουσιαστεί συνοπτικά το «λογισμικό» της Στρατηγικής, αφετέρου να αναλυθεί στρατηγικά το πρόβλημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων.

Επίσης καταγράφονται οι εκτιμήσεις των συγγραφέων πάνω σε θεμελιώδη ζητήματα των ελληνοτουρκικών, όπως ενδεικτικά:

  • Μας συμφέρει μια φιλοδυτική ή μια αντιδυτική Τουρκία;
  • Μας συμφέρει μια ανεπτυγμένη ή μια υπανάπτυκτη Τουρκία;
  • Θέλει η Τουρκία να αναβιώσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία;
  • Τι λύση θέλουμε στην Κύπρο;
  • Ποιος θα ξεκινήσει τον πόλεμο;
  • Ποια είναι η φύση της τουρκικής υβριδικής απειλής;
  • Τι θα κάνουν οι ΗΠΑ σε τυχόν ελληνοτουρκικό πόλεμο;
  • Ποια είναι η λογική της τουρκικής πυρηνικής στρατηγικής;
  • Τι κάνουμε μακροπρόθεσμα αν οι σημερινές τάσεις συνεχιστούν ή χειροτερεύσουν;

Ο Αθανάσιος Πλατιάς είναι Καθηγητής Στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Ο Κωνσταντίνος Κολιόπουλος είναι Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής και Στρατηγικών Σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.