ΕΘΝΙΚΑ

Εντυπωσιακή άσκηση του Δ΄ Σώματος Στρατού στη Θράκη - Δείτε εικόνες

Εντυπωσιακή άσκηση του Δ΄ Σώματος Στρατού στη Θράκη - Δείτε εικόνες

Η εκπαίδευση, μεταξύ άλλων περιέλαβε βολές με το σύνολο των οπλικών συστημάτων των Σχηματισμών.

Από 01 έως 12 Απριλίου 2024, Σχηματισμοί του Δ΄ Σώματος Στρατού (Δ΄ ΣΣ)
«ΘΡΑΚΗ» διεξήγαγαν επιχειρησιακή εκπαίδευση στην Περιοχή Ευθύνης τους.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, εξετάστηκε πλήθος επιχειρησιακών
αντικειμένων και διαδικασιών, με σκοπό την επαύξηση της επιχειρησιακής
ετοιμότητας των Σχηματισμών και των Μονάδων του Δ΄ ΣΣ.

Η εκπαίδευση, μεταξύ άλλων περιέλαβε βολές με το σύνολο των οπλικών συστημάτων των Σχηματισμών.