Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας

Αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη μεταρρύθιση στις ένοπλες δυνάμεις, από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για το Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας
2'

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από χθες το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τον τίτλο: «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις»

Το σχέδιο νόμου έχει τέσσερα βασικά σκέλη. Με το πρώτο συστήνεται το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας, με σκοπό την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας προς όφελος τόσο των Ενόπλων Δυνάμεων όσο και του επιστημονικού δυναμικού της χώρας, ενώ στο δεύτερο σκέλος περιλαμβάνονται διατάξεις για τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Στο τρίτο συστήνεται στις Ένοπλες Δυνάμεις το Σώμα Πληροφορικής, με αποστολή τη στρατιωτική τους θωράκιση έναντι των σύγχρονων προκλήσεων και απειλών κυβερνοασφάλειας και το τέταρτο σκέλος περιλαμβάνει επιμέρους ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν κυρίως στην εύρυθμη λειτουργία των στρατιωτικών νοσοκομείων και στην παρεχόμενη από αυτά υγειονομική φροντίδα, νέα ειδικά προγράμματα θητείας ανδρών και γυναικών στις Ένοπλες Δυνάμεις, στρατολογικές ρυθμίσεις κ.ά..

Στο νομοσχέδιο υπάρχει επίσης πρόβλεψη για ειδική αποζημίωση πληρωμάτων πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκονται σε αποστολή και ειδική αποζημίωση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που εκτελεί ειδικές αποστολές. Τα ποσά για τις δύο κατηγορίες ανέρχονται σε 24 εκατομμύρια ευρώ και 16 εκατομμύρια ευρώ ετησίως αντίστοιχα.

Υπάρχουν επίσης ρυθμίσεις για μειωμένη θητεία, αλλά και ρυθμίσεις για φοιτητές σε ορισμένες ειδικότητες.

Παράλληλα, στο σχέδιο νόμου υπάρχει πρόβλεψη για αναγκαστική απαλλοτρίωση παρακείμενων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις χώρων για λόγους πυρασφάλειας.

Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης ξεκίνησε την 30ή Απριλίου 2024, και θα ολοκληρωθεί την 13η Μαΐου 2024.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή