ΠΑΙΔΕΙΑ

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το μέλλον των σπουδών

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι το μέλλον των σπουδών

Ειδική μείωση διδάκτρων για αιτήσεις μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2023

Η τεχνολογία αποτελεί στις μέρες μας το μέσο που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην διεύρυνση τις εκπαιδευτικής διαδικασίας και την προσάρμοσε στις σύγχρονες απαιτήσεις του σήμερα . Είναι η εξέλιξη που συμπληρώνει την παραδοσιακή διδασκαλία και την μεταφέρει εκτός του στενού πλαισίου της αίθουσας διδασκαλίας και της πανεπιστημιούπολης. Δε θα αντικαταστήσει βέβαια τη μάθησή από έμπειρους και διακεκριμένους καθηγητές, αποτελεί όμως μια τεράστια μεταμορφωτική δύναμη αν αξιοποιηθεί σωστά. Και αυτό γιατί το ‘παραδοσιακό’ πρόγραμμα εκπαίδευσης δεν ταιριάζει σε όλους. Αλλά η πρακτική εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επιτρέπει στους φοιτητές να εκπληρώσουν τις διαφοροποιημένες, εξατομικευμένες και συχνά ιδιαίτερες τους ανάγκες. Για αυτό και χαρακτηρίζεται πλέον ως η εκπαιδευτική οδός του μέλλοντος.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) επένδυσε νωρίς στον τομέα της ψηφιακής ακαδημαϊκής κουλτούρας και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι αποτελεί πλέον ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Με βάση τα αποτελέσματα της παγκόσμιας αξιολόγησης Πανεπιστημίων του διεθνή οργανισμού «QS Stars University Rankings», το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάχθηκε μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστημίων του κόσμου που έχουν λάβει την ανώτατη διάκριση, 5 αστέρια, για τη συνολική τους απόδοση (overall performance), όπως επίσης και πέντε αστέρια στους τομείς της Διδασκαλίας, Απασχολησιμότητας, Διεθνοποίησης, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Φοιτητικές Υπηρεσίες-Στήριξη Φοιτητών.

Για 4η συνεχή χρονιά το Times Higher Education Impact Rankings 2023 κατέταξε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ανάμεσα στα 201+ καλύτερα πανεπιστήμια στο κόσμο στον τομέα της καινοτομίας, επιχειρηματικότητας και υποδομών.

Η Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC) δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επιμόρφωση σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό πολιτών, οι οποίοι, μέχρι τώρα, λόγω γεωγραφικών, επαγγελματικών, οικογενειακών ή άλλων περιορισμών, δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δια ζώσης κάποιο πρόγραμμα σπουδών.

Η επιτυχία της Μονάδας Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης του EUC βασίζεται στον άρτιο σχεδιασμό των διαδικασιών μάθησης, στις οποίες αλληλοεπιδρούν τρία βασικά στοιχεία: η συνεργασία (μεταξύ φοιτητών, φοιτητών-διδασκόντων), η καθοδήγηση/ mentoring των φοιτητών (από το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου) και τα μέσα μάθησης (περιβάλλον μάθησης, περιεχόμενα μαθημάτων, εργαλεία μάθησης).

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Η αυξημένη ζήτηση Μεταπτυχιακών προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης οδήγησε και στην ανάπτυξη μιας σημαντικής συνεργασίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για μια διαπανεπιστημιακή σύμπραξη με την οποία ενδυναμώνεται η συνεργασία μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών οργανισμών επί ενός προγράμματος που δημιουργεί προστιθέμενη ακαδημαϊκή αξία. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του εξ αποστάσεως μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου «ΜΑ Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση», το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διά ζώσης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών και φοιτητριών.

ΠΟΙΚΙΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

H προσφορά προπτυχιακών και μεταπτυχιακών εξ αποστάσεων προγραμμάτων εμπλουτίζεται και αναβαθμίζεται κάθε χρόνο δίνοντας τη δυνατότητα στους αποφοίτους να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε τομείς που θα τους δώσουν προβάδισμα στην αγορά εργασίας. Η ποιοτική εκπαίδευση και η καινοτομία υψηλής τεχνολογίας με τις οποίες έχει ταυτιστεί το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στους φοιτητές, παρέχοντας τους τα κατάλληλα εφόδια για ενίσχυση της καριέρας τους.

Πτυχία

Μεταπτυχιακά

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά τα προγράμματα σπουδών της Μονάδας Εξ Αποστάσεως του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://euc.ac.cy/el/ ή επικοινωνήστε στο info@euc.ac.cy και στο 00357 22713000.

Έναρξη Εαρινού Εξαμήνου 12 Φεβρουαρίου 2024.