ΠΑΙΔΕΙΑ

Μόρια Πανελληνίων - Πώς υπολογίζονται: Δείτε απλά παραδείγματα

Μόρια Πανελληνίων - Πώς υπολογίζονται: Δείτε απλά παραδείγματα

Για τον σωστό υπολογισμό των μορίων, ο κάθε υποψήφιος θα πρέπει να γνωρίζει τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας και τα μαθήματα αντικατάστασης.

Σε κάθε επιστημονικό πεδίο τα μόρια μπορεί να είναι διαφορετικά, γι’ αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΒΑΣΕΙΣ 2015

Για τον υπολογισμό των μορίων ακολουθούμε την εξής διαδικασία:
1. Πολλαπλασιάζουμε το Γενικό Βαθμό Πρόσβασης (ΓΒΠ) με το 8 (πχ 15,7 Χ 8)
2. Πολλαπλασιάζουμε το πρώτο μάθημα αυξημένης βαρύτητας με τον συντελεστή του (πχ 18 Χ 1,3)
3. Πολλαπλασιάζουμε το δεύτερο μάθημα αυξημένης βαρύτητας με τον συντελεστή του (πχ 18 Χ 0,7)
4. προσθέτουμε τα τρία γινόμενα
5. Πολλαπλασιάζομε το αποτέλεσμα με το 100

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος θέλει να επιλέξει σχολές από πεδίο που χρησιμοποιούνται τα μαθήματα αντικατάστασης, οι συντελεστές αλλάζουν και είναι αντί για 1,3 και 0,7, 0,9 και 0,4 αντίστοιχα.
Αν ο υποψήφιος έχει εξεταστεί σε ειδικό μάθημα, για τις συγκεκριμένες σχολές και μόνο, προσθέτουμε στο άθροισμα του ΓΒΠ και των δύο μαθημάτων βαρύτητας το βαθμό του ειδικού μαθήματος αφού τον έχουμε πολλαπλασιάσει με τον συντελεστή του (που μπορεί να είναι 1 ή 2). Έπειτα πολλαπλασιάζουμε και πάλι με το 100.

Παράδειγμα υπολογισμού μορίων:

Έστω ότι ένας μαθητής είναι θεωρητικής κατεύθυνσης με ΓΒΠ 17, και επίδοση στα Αρχαία Ελληνικά 15 και στην Ιστορία 18.
Τα μόριά του για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο θα υπολογιστούν ως εξής:

1. 17 Χ 8 = 136
2. 15 Χ 1,3 = 19,5
3. 18 Χ 0,7 = 12,6
4. 136 + 19, 8 + 12,6 = 168,1
5. 168,1 Χ 100 = 16.180 μόρια για το 1ο επιστημονικό πεδίο

Σε περίπτωση που θέλει να δηλώσει σχολές και από το 3ο Επιστημονικό Πεδίο, και εφόσον έχει διαγωνιστεί στο μάθημα της Βιολογίας, για τον υπολογισμό των μορίων θα χρησιμοποιήσουμε τα μαθήματα αντικατάστασης με τους δικούς τους συντελεστές. Την Βιολογία δηλαδή και την Έκθεση. Έστω ότι έχει πάρει βαθμούς 19 και 16 αντίστοιχα.
Έτσι, ο υπολογισμός θα γίνει ως εξής:

1. 18 Χ 8 = 144
2. 19 Χ 0,9 = 17,1
3. 16 Χ 0,4 = 6,4
4. 144 + 17,1 + 6,4 = 167,5
5. 176,7 Χ 100 = 16750 μόρια για το 3ο επιστημονικό πεδίο

Διαβάστε επίσης:

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το 1ο Επιστημονικό Πεδίο

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το 4ο Επιστημονικό Πεδίο

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για το 5ο Επιστημονικό Πεδίο

Σχετικές ειδήσεις