ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2018: Ποιοι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους

Πανελλήνιες 2018: Ποιοι υποψήφιοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους

Πανελλήνιες 2018:Μέχρι πότε μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής οι υποψήφιοι των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ για τις Πανελλαδικές 2018 - Ποιοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν

Οι φετινοί υποψήφιοι για συμμετοχή στις Πανελλήνιες 2018 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η υποβολή αίτησης δεν είναι απαραίτητη.

Διαβάστε την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας με όλες τις λεπτομέρειες

Η προθεσμία που λήγει 29 Μαρτίου, αφορά όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες 2018 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική. Μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ειδήσεις για τις Πανελλήνιες

Ο υποψήφιος μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του από το διαδίκτυο. Εναλλακτικά, μπορεί να την αναζητήσει στο Λύκειό του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο. Έπειτα, θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

Το Υπουργείο Παιδείας μέσω του www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης. Μάλιστα, παρέχονται και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία. Ακόμη, υπάρχουν και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης.

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι ως άνω μαθητές και απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που εξετάζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δηλαδή προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση. Οι υποψήφιοι αυτοί πρέπει ως τις 29 Μαρτίου να υποβάλουν και σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Λύκειό τους.

Ποιοι δεν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στις Πανελλήνιες 2018

Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2016 ή το 2017 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση το Φεβρουάριο. Αυτοί θα συμπληρώσουν απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Οι υποψήφιοι για το 10% των ΓΕΛ θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό δελτίο με 5 επιστημονικά πεδία.

Όσοι από τους μαθητές της τελευταίας τάξης των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), πρέπει να έχουν αποκτήσει νέο πιστοποιητικό της πάθησής τους από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων. Αυτοί οι μαθητές, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Τις σχετικές εγκυκλίους και τα αντίστοιχα υποδείγματα οι υποψήφιοι μπορούν να τα αναζητούν στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου. Δηλαδή, στο www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Σχετικές ειδήσεις