ΕΛΛΑΔΑ

Ενεργοί Μπαμπάδες σε Ζέττα Μακρή: Διευκρινίστε τις διαδικασίες εγγραφής στα νηπιαγωγεία

Νηπιαγωγείο

Επιστολή στην υφυπουργό Παιδείας Ζέττα Μακρή έστειλαν οι «Ενεργοί Μπαμπάδες» με αφορμή προβλήματα που διαπιστώθηκαν για εγγραφές σε νηπιαγωγεία

Την ανάγκη να υπάρξει διευκρίνιση για την εγγραφή παιδιών στα νηπιαγωγεία τονίζουνε με επιστολή τους προς την υφυπουργό Παιδείας Ζέττα Μακρή οι «Ενεργοί Μπαμπάδες».

Όπως εξηγούν το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από γονείς που συνασκούν την γονική μέριμνα αλλά όχι την επιμέλεια των παιδιών και ενημερώνουν ότι η εγκύκλιος του υπουργείου για την εγγραφή στα νηπιαγωγεία δεν τηρείται όσον αναφορά την απαίτηση για έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του (ΑΔΑ: ΨΥ9846ΜΤΛΗ-ΟΣΜ παρ. Β. Ι. θ εδ. 2) ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη για τους μαθητές που θα εγγραφούν στο Δημοτικό δεν υπάρχει.

Η επιστολή προς την υφυπουργό Παιδείας

Αγαπητή κυρία Μακρή,

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή με σκοπό να σας ενημερώσουμε για θέματα που έχουν προκύψει ανάμεσα σε γονείς και σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του παιδιού – ΑΜΚΕ, γνωρίζουμε ότι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το ΦΕΚ 2675 τ.Β΄ (24-6-2021), τροποποίησε και ορίζει στο Άρθρο 9: παρ. Δ)1) εδ. 3 «Στην ανωτέρω ηλεκτρονική αίτηση οι ενδιαφερόμε-νοι/ες δεσμεύονται να υποβάλουν τα απαραίτητα κατά την εγγραφή τους δικαιολογητικά. Η Ηλεκτρονική Αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης κατά την έννοια και με τις συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α ́75). Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ο έτερος κηδεμόνας πρέπει άμεσα να δηλώσει με κάθε πρόσφορο τρόπο (είτε με αποστολή e-mail είτε με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986) στον/στη Διευθυντή/ντρια των Γενικών Λυκείων ή Επαγγελματικών Λυκείων ότι εγκρίνει το περιεχόμενο της ηλεκτρονικής αίτησης, όπως εκείνο έχει υποβληθεί.»

και επιπρόσθετα στην παρ. Ε)3)β) ββ) «Η αποδοχή της ηλεκτρονικής ενημέρωσης για ζητήματα της πορείας φοίτησης του/της μαθητή/τριας, καθώς και η ηλεκτρονική διεύθυνση για την παραλαβή των ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή ο αριθμός του τηλεφώνου στο οποίο θα αποστέλλονται τα σύντομα μηνύματα (SMS). Στην περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης, είτε αυτή έχει συντελεσθεί με γάμο ή με σύμφωνο συμβίωσης των κηδεμόνων θα πρέπει να υποβάλλονται δύο υπεύθυνες δηλώσεις με τα προσωπικά τους στοιχεία».

Έχουμε λάβει πληθώρα ηλεκτρονικών μηνυμάτων (emails) από γονείς που συνασκούν την γονική μέριμνα αλλά όχι την επιμέλεια των παιδιών και μας ενημερώνουν ότι η εγκύκλιος του υπουργείου για την εγγραφή στα νηπιαγωγεία δεν τηρείται όσον αναφορά την απαίτηση για έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του (ΑΔΑ: ΨΥ9846ΜΤΛΗ-ΟΣΜ παρ. Β. Ι. θ εδ. 2) ενώ αντίστοιχη πρόβλεψη για τους μαθητές που θα εγγραφούν στο Δημοτικό δεν υπάρχει.

Προκειμένου να σταματήσουν οι διενέξεις μεταξύ γονέων και σχολικών μονάδων αλλά και με σκοπό να αποφευχθεί το αίσθημα ύπαρξης παιδιών – μαθητών 2 ταχυτήτων, λαμβάνοντας υπόψη σας και τον Ν.4800/21 αναφορικά με τις υποχρεώσεις και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου, να διευκρινιστεί ότι οι παρ. Δ)1) εδ. 3 και παρ. Ε)3)β) ββ) του ΦΕΚ 2675 τ.Β΄ (24-6-2021), ισχύουν εκτός από την Δευτεροβάθμια και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Οι Ενεργοί Μπαμπάδες για τα Δικαιώματα του παιδιού – ΑΜΚΕ αναγνωρίζουμε την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζονται από το Υπουργείο σας οι σπουδαιότεροι πολίτες της χώρας και είμαστε πάντα δίπλα σας με σκοπό να βοηθήσουμε στο έργο σας και για τυχόν περαιτέρω διευκρινήσεις!

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.

Διαβάστε επίσης:

Αρκουμανέας: Κοντά στα 3.000 τα κρούσματα σήμερα