ΕΛΛΑΔΑ

Αυστηρές ποινές για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα

Αυστηρές ποινές για τα ανασφάλιστα αυτοκίνητα

Τα ανασφάλιστα οχήματα θα θέσει στο στόχαστρό του το υπουργείο Οικονομικών.

Τα τελευταία δύο χρόνια, οι περιπτώσεις ανασφάλιστων οχημάτων έχουν εκτιναχθεί και ανέρχονται στο 1 εκατομμύριο, αφού πολλοί ιδιοκτήτες, λόγω και της κρίσης, αδυνατούν να αποπληρώσουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, η σύναψη των οποίων είναι υποχρεωτική.

Την ίδια ώρα, πολλές ασφαλιστικές εταιρείες, σε αγαστή συνεργασία με τους οδηγούς, συνάπτουν ασφαλιστήρια συμβόλαια υπογεγραμμένα νωρίτερα από την ημερομηνία του ατυχήματος, καίτοι η πραγματική ημερομηνία υπογραφής είναι μεταγενέστερη.

Οι ελεγκτικές αρχές εξετάζουν βαρύτατες ποινές για τους παραβάτες. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που θα βρεθούν ότι δεν έχουν ασφαλίσει το όχημά τους, θα πληρώνουν πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ εντός των επόμενων οκτώ ημερών, θα οφείλουν να προχωρήσουν στη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την εταιρεία που επιθυμούν.

Όσοι δεν συμμορφωθούν, θα τους επιβάλλεται νέο χρηματικό πρόστιμο, αφαίρεση πινακίδων, διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας για 10 ημέρες.

Οι πινακίδες όσων δεν επιστρέψουν εντός 20ημέρου στην αστυνομία για να παραλάβουν την άδεια, το δίπλωμα και τις πινακίδες, θα αποστέλλονται προς φύλαξη στην αρμόδια δημόσια αρχή.

Την ίδια ώρα, οι αρχές εξετάζουν τη δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, που θα περιλαμβάνει τόσο τα κυκλοφορούντα όσο και τα ασφαλισμένα οχήματα. Μόλις λειτουργήσει η βάση δεδομένων, θα ξεκινήσει και η αποστολή των επιστολών προς τους ιδιοκτήτες.

Από την πλευρά της, η ασφαλιστική θα καταβάλλει το παράβολο στο Δημόσιο και θα ενημερώνει το Κέντρο Πληροφοριών για κάθε ανασφάλιστο όχημα το οποίο θα αποκτά σήμα ασφάλισης.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, κάτι τέτοιο θα έχει όφελος άνω των 250 εκατ. ευρώ ετησίως στις ασφαλιστικές, ενώ και το Δημόσιο θα εισπράττει από τα παράβολα και τους φόρους επί των ασφαλίστρων και των κερδών του κλάδου.