Υπουργείο Ανάπτυξης: Δικαίωση των επιλογών στη χρηματοδότηση των υποδομών ανακύκλωσης

Το υπουργείο Ανάπτυξης σε ανακοίνωσή του έδωσε απαντήσεις για το θέμα της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΕΣΠΑ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις υποδομές ανακύκλωσης.
Υπουργείο Ανάπτυξης: Δικαίωση των επιλογών στη χρηματοδότηση των υποδομών ανακύκλωσης
Φωτογραφία αρχείου / INTIME
6'

Η μελέτη αξιολόγησης της Grant Thorton, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, φανερώνει την πλήρη δικαίωση των επιλογών στη χρηματοδότηση των υποδομών ανακύκλωσης. Το υπουργείο μέσα από τη δημοσιοποίηση της μελέτης και με την ανακοίνωση με την οποία τη συνόδευσε, έδωσε απαντήσεις σε όσα ανέφερε πρόσφατα η αντιπολίτευση, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων και το όφελος των μηχανημάτων της τεχνολογίας ανακύκλωσης.

«Ως τελικό συμπέρασμα, με βάση το σύνολο των δεδομένων που έχουν αναλυθεί στην παρούσα Μελέτη, προκύπτει η σκοπιμότητα προμήθειας Πολυκέντρων Ανακύκλωσης και δύναται να συστηθεί η αξιοποίηση πόρων τόσο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ όσο και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, που ήδη διαθέτει ή θα διαθέτει η Ελλάδα, για την προμήθεια Γωνιών Ανακύκλωσης με εξοπλισμό Πολυκέντρων Ανακύκλωσης», αναφέρει χαρακτηριστικά η μελέτη αξιολόγησης της Grant Thorton για το θέμα.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης:

O ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση στις 10.4.2023, δηλαδή κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας της Ορθοδοξίας, ανακάλυψε "σκάνδαλο δεκάδων εκατομμυρίων" και θεώρησε ότι η Ελλάδα είναι "μαύρο πρόβατο" στην ΕΕ.

Επειδή όμως η Μεγάλη Εβδομάδα ολοκληρώθηκε και το Φως επικράτησε έναντι του σκότους, θα πρέπει να τονίσουμε ότι το θέμα της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων πόρων του ΕΣΠΑ σίγουρα ΔΕΝ είναι προνομιακός χώρος για να κάνει αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και προς αποκατάσταση της αλήθειας, αναφέρονται τα κάτωθι:

Στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και για τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, το Υπουργείο Ανάπτυξης είχε 3 ανοιχτά ζητήματα με τις Υπηρεσίες της Ε.Ε.:

-το ζήτημα του ΦΟΔΣΑ Ηπείρου, το οποίο με την εξαιρετική συνεργασία της Περιφέρειας Ηπείρου και όλων των Δήμων (πλην ενός) έχει διευθετηθεί,

-το ζήτημα του ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, για το οποίο εκκρεμεί η υποβολή του φακέλου μεγάλου έργου, που πραγματοποιείται άμεσα,

-το ζήτημα της χρηματοδότησης των "γωνιών ανακύκλωσης", στο οποίο ζητήθηκε να μελετηθεί η σχέση κόστους - οφέλους της τεχνολογίας ανακύκλωσης.

Αναφορικά με το 3ο ζήτημα, σε συνέχεια μακράς προηγούμενης επικοινωνίας του Υπουργού και σχετικής αλληλογραφίας με την Επίτροπο κα Ελίζα Φερέιρα, συμφωνήθηκε ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα αναθέσει σε ανεξάρτητο αξιολογητή εγνωσμένου κύρους, την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της σχέσης κόστους-οφέλους της συγκεκριμένης τεχνολογίας, όπως επιβεβαιώθηκε και στο έγγραφο της Επιτρόπου.

Σε αυτό το πλαίσιο, την 23.2.2023, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου ανέθεσε, στην εγνωσμένου κύρους, ανεξάρτητη εταιρία "Grant Thornton" την εκπόνηση της σχετικής μελέτης αξιολόγησης.

H σχετική μελέτη εκπονήθηκε και απεστάλη στις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

Τα συμπεράσματα της μελέτης αξιολόγησης της "Grant Thornton" είναι συνοπτικά τα ακόλουθα:

Καλύτερη Σχέση κόστους/οφέλους σε σχέση με άλλες ομοειδείς τεχνολογίες ανακύκλωσης

Καθαρότητα των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων

Επεξεργασία στην πηγή για μείωση του όγκου των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων

Δυνατότητα άμεσης επέκτασης του δικτύου Διαλογή στην Πηγή

Αξιοπιστία των ποσοτικών στοιχείων των συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων αποβλήτων

Εφαρμογή κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού στην προμήθεια

Έγκριση των Ανοικτών Διεθνών Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Η μελέτη αξιολόγησης της "Grant Thornton" καταλήγει στο ακόλουθο συμπέρασμα:

«Ως τελικό συμπέρασμα, με βάση το σύνολο των δεδομένων που έχουν αναλυθεί στην παρούσα Μελέτη, προκύπτει η σκοπιμότητα προμήθειας Πολυκέντρων Ανακύκλωσης και δύναται να συστηθεί η αξιοποίηση πόρων τόσο του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ όσο και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, που ήδη διαθέτει ή θα διαθέτει η Ελλάδα, για την προμήθεια Γωνιών Ανακύκλωσης με εξοπλισμό Πολυκέντρων Ανακύκλωσης».

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με Μελέτη Αξιολόγησης της Grant Thornton, υπάρχει πλήρης δικαίωση των επιλογών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη χρηματοδότηση των Γωνιών Ανακύκλωσης.

Ήδη η σχετική μελέτη απεστάλη στην Επίτροπο κα Ελίζα Φερέιρα και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ε.Ε., προκειμένου να ολοκληρωθούν όλες οι αναγκαίες ενέργειες για την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί από το Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020.

Τέλος, αναφορικά με τα περί «σκανδάλων, αδιαφάνειας» κλπ που αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς οι συντάκτες/κτριες αυτής κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.

Την τελευταία 4ετία το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αξιοποίησε τους πόρους του ΕΣΠΑ με τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Η χώρα μας από ουραγός στην απορρόφηση των κονδυλίων, βρίσκεται σταθερά στην 1η θέση. Επίσης, για την προγραμματική περίοδο 2021-27 η Ελλάδα είχε το 1ο εγκεκριμένο ΕΣΠΑ σε επίπεδο ΕΕ-27. Η δε αποδοτικότητα της αξιοποίησης των διατιθέμενων πόρων επιβεβαιώνεται με ΜΕΤΡΗΣΙΜΑ αποτελέσματα:

Όσον αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των ΜμΕ, μόνο για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας στις ΜμΕ δόθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠΑνΕΚ) 4,6 δις €, με περισσότερες από 531.000 εγκεκριμένες αιτήσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης σήμερα, μέσω του Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα 2021-27" είναι ανοικτές προσκλήσεις ύψους 1 δις € για την ενίσχυση ΜμΕ.

Αναφορικά με τα οδικά έργα, όλα τα μεγάλα οδικά έργα κατασκευάζονται με τη χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ (Πάτρα-Πύργος, παράκαμψη Χαλκίδος κλπ). Τα έργα αυτά προκηρύχθηκαν το 2020 και συμβασιοποιήθηκαν το 2021, καθώς την περίοδο 2015-2019 οι κατατμήσεις των έργων λόγω των εμμονών και της στοχοθεσίας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δεν επέτρεψαν την ένταξη και χρηματοδότηση αυτών. Επίσης, όλα τα μεγάλα έργα υποδομών χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. Η γραμμή 4 του μετρό εντάσσεται στο Πρόγραμμα "Μεταφορές 2021-27", οι πρώτες δαπάνες του έργου απεστάλησαν ήδη στην Ε.Ε. προς πληρωμή το Δεκέμβριο του 2022, αποτελώντας το 1ο αίτημα πληρωμής κράτους-μέλους για την προγραμματική περίοδο 2021-27 στην ΕΕ-27.

Στον τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων, έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται (μετά τη χαρακτηριστική καθυστέρηση πολλών ετών, λόγω της μη ύπαρξης εγκεκριμένου ΕΣΔΑ) η κατασκευή όλων των Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων με τεχνολογία RRF.

Η μόνη δράση της περιόδου 2014-20 η οποία δεν υλοποιήθηκε κατόπιν παρέμβασης της Ε.Ε. ήταν η «Αναβάθμιση δεξιοτήτων επαγγελματικών ομάδων υψηλής εξειδίκευσης του τομέα υγείας», που εντάχθηκε το τέλος του 2016, επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και κατόπιν απεντάχθηκε μετά από ευθεία παρέμβαση των Υπηρεσιών της Ε.Ε. λόγω μη τήρησης των κανόνων επιλεξιμότητας, με προϋπολογισμό 90 εκ. €, που επιβάρυνε τελικά τον τακτικό προϋπολογισμό της χώρας.

Η ευρεία περίληψη της μελέτης της Grant Thornton
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή