ΕΛΛΑΔΑ

Εκλογές 2023 - Άλιμος: Χωρίς εφορευτική επιτροπή σε εκλογικό τμήμα - Εξυπηρετούνται μόνοι οι πολίτες

Εκλογές 2023 - Άλιμος: Χωρίς εφορευτική επιτροπή σε εκλογικό τμήμα - Εξυπηρετούνται μόνοι οι πολίτες
GLOMEX

Ξεκίνησαν τα πρώτα προβλήματα στις εκλογές... Σε εκλογικό τμήμα στον Άλιμο δεν υπήρχε κανένα μέλος της εφορευτικής επιτροπής και έπρεπε να εξυπηρετούνται μόνοι οι πολίτες

Οι κάλπες άνοιξαν στις 7:00 το πρωί και τα προβλήματα ξεκίνησαν από νωρίς στα εκλογικά τμήματα.

Ήδη σε εκλογικό τμήμα του Αλίμου δεν είχε έρθει κανένα μέλος της εφορευτικής επιτροπής και έτσι εκεί βρίσκονταν μόνο η δικαστική εκπρόσωπος και ένας γραμματέας.

Κατά συνέπεια όσοι ήθελαν να ψηφίσουν από νωρίς έπαιρναν τα ψηφοδέλτια μόνοι τους είτε τους τα έδινε η δικαστική εκπρόσωπος είτε ο γραμματέας.

Εφορευτική Επιτροπή: Ποινικό αδίκημα αν σας καλέσουν και δεν παραστείτε - Τιμωρείται με φυλάκιση

Η εφορευτική επιτροπή σε κάθε εκλογική τμήμα αποτελείται από τον αντιπρόσωπο της δικαστικής αρχής ο οποίος ορίζεται ως πρόεδρος, τον γραμματέα και τέσσερα μέλη που αναπληρώνονται από ισάριθμα αναπληρωματικά.

Η μη προσέλευση μέλους της εφορευτικής επιτροπής αποτελεί αδίκημα και μπορεί να τιμωρηθεί με φυλάκιση από τρεις μήνες έως τρία χρόνια. Μάλιστα, ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής μπορεί να διατάξει βίαιη προσαγωγή του μέλους της εφορευτικής επιτροπής που δεν έχει προσέλθει στο εκλογικό τμήμα.

Αν κάποιο μέλος της εφορευτικής επιτροπής επικαλεστεί κώλυμα, όπως ασθένεια ή εγκυμοσύνη, θα πρέπει να το αποδείξει με ιατρική γνωμάτευση. Η ενημέρωση του αντιπροσώπου της δικαστικής αρχής θα πρέπει να γίνει εγκαίρως έτσι ώστε να υπάρξει αντικατάσταση του μέλους και ανάθεση αρμοδιοτήτων σε άλλα μέλη της εφορευτικής επιτροπής.

Ο αντιπρόσωπος της δικαστικής αρχής λαμβάνει τα στοιχεία των κληρωθέντων και έχει δικαίωμα να ζητήσει από ψηφοφόρο – μέλος της εφορευτικής επιτροπής, ο οποίος δεν έχει επικαλεστεί κώλυμα και δεν έχει προσκομίσει σχετικά δικαιολογητικά, να παραμείνει στο εκλογικό τμήμα εφόσον προσέλθει για να προσέλθει.

Εφορευτική επιτροπή: Ποιοι εξαιρούνται

Οι οριζόμενοι ως μέλη των εφορευτικών επιτροπών πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δημοτικού σχολείου και να μην έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους.

Από την κλήρωση για μέλη της εφορευτικής επιτροπής εξαιρούνται δημόσιοι και δημοτικοί υπάλληλοι ή έμμισθοι υπάλληλοι δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων. Επίσης όσοι με αυτές τις ιδιότητες υπηρέτησαν την τελευταία τριετία προ της εκλογής. Επιπλέον, εξαιρούνται οι δικηγόροι που έχουν οριστεί δικαστικοί αντιπρόσωποι σε εκλογικό τμήμα.

Το κώλυμα ισχύει και για τους αποστρατευθέντες αξιωματικούς, τα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και γι' αυτούς που διετέλεσαν δήμαρχοι και πρόεδροι κοινοτήτων κατά την τελευταία τριετία.