ΕΛΛΑΔΑ

Τι ισχύει για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, την άδεια αναψυχής και το επίδομα αδείας

Τι ισχύει για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, την άδεια αναψυχής και το επίδομα αδείας

Τι ανέφερε η φοροτεχνικός Αθανασία Στολάκη

Για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα, τις άδειες των εργαζομένων, το επίδομα αδείας αλλά και τις φορολογικές δηλώσεις μίλησε στην ΕΡΤ η φοροτεχνικός Αθανασία Στολάκη το πρωί της Δευτέρας.

Αναφορικά με τις φορολογικές δηλώσεις η κ. Στολάκη ανέφερε: «Έχουν υποβληθεί περίπου νομίζω το 60% των δηλώσεων, οπότε είμαστε πίσω. Δεν απομένουν πολλές ημέρες, 31 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία, οπότε θα πρέπει όλοι να πάμε να κάνουμε τη φορολογική δήλωση γιατί καμία παράταση δεν θα δοθεί».

Στη συνέχεια, αλλάζοντας θέμα μίλησε για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα 2022-2023 για το οποίο είναι σε εξέλιξη η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Παρασκευή 30 Ιουνίου μέχρι και την Πέμπτη στις 3 Αυγούστου στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας. Το ποσό του επιδόματος ανέρχεται στα 1.500 ευρώ, είναι δηλαδή αυξημένο κατά 500 ευρώ από πέρυσι, ενώ σε περίπτωση συγκατοίκησης το στεγαστικό επίδομα αυξάνεται ακόμα περισσότερο και γίνεται 2.000 ευρώ.

Δηλαδή, εφόσον επιλέξει δηλαδή φοιτητής να συγκατοικήσει με έναν άλλον φοιτητή. Τώρα ποιος υποβάλλει την αίτηση για το στεγαστικό επίδομα, την αίτηση την υποβάλλει ο δικαιούχος. Δικαιούχος είναι ο γονέας τον οποίο βαραίνει ο φοιτητής. Σε περίπτωση διαζευγμένων ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως προστατευόμενο μέλος, ενώ κατ’ εξαίρεση δικαιούχος είναι ο ίδιος φοιτητής, εφόσον είναι ορφανός και από τους δύο γονείς ή οι γονείς του είναι κάτοικοι εξωτερικού ή είναι άνω των 25 ετών ή είναι υπόχρεος σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, καθώς δεν θεωρείται εξαρτώμενο μέλος, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που έχει εισόδημα από μισθωτή εργασία ως φοιτητής. Τώρα όσον αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις, κατ αρχάς έχουμε εισοδηματικά κριτήρια. Δηλαδή δεν θα πρέπει το εισόδημα να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος. Αναφερόμαστε σε εισόδημα οικογενειακό και των δύο γονέων

Σε περίπτωση που ο φοιτητής έχει δικό του εισόδημα, κατά πάσα πιθανότητα θα είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης. Άρα δικαιούχος θα είναι ο ίδιος ο φοιτητής».

Συνέχισε επισημαίνοντας ότι: «Όσον αφορά στην ακίνητη περιουσία αθροιστικά δεν θα πρέπει να ξεπερνά τα 200 τετραγωνικά. Θα πρέπει να μισθώνει σπίτι, να μένει σε ξενοδοχείο σε άλλη πόλη από αυτή του τόπου κατοικίας και επίσης θα πρέπει να έχει εξεταστεί στα μισά μαθήματα και παραπάνω επιτυχώς σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών και δεν θα πρέπει να έχει ξεπεράσει τα συνολικά εξάμηνα της φοίτησης του. Τώρα ως προς την αίτηση, ο δικαιούχος θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό της ακαδημαϊκής ταυτότητας και τον ΑΜΚΑ του φοιτητή, τους ΑΦΜ των μελών που θα μπουν μέσα στην αίτηση, του ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού όπου θα κατατεθούν τα χρήματα, καθώς επίσης και προσωπικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας όπως τηλέφωνο και e-mail σε περίπτωση συγκατοίκησης. Επίσης και τον αριθμό του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και σε περίπτωση συγκατοίκησης. Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζει τον αριθμό ακαδημαϊκής ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή και τον ΑΦΜ του, όπως και τον ΑΦΜ του προσώπου που εμφανίζεται στο μισθωτήριο του φοιτητή.

Απλώς να πω μόνο ότι πριν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει ο φοιτητής να έχει βεβαιωθεί ότι η ακαδημαϊκή του ταυτότητα είναι σε ισχύ και ο δικαιούχος να έχει υποβάλει και να έχει εκκαθαρισμένη φορολογική δήλωση για το έτος 2022».

Δείτε το βίντεο από την ΕΡΤ:

Η άδεια και το επίδομα αδείας

Συνεχίζοντας η κ. Στολάκη αναφέρθηκε στην άδεια αναψυχής αλλά και το επίδομα αδείας σημειώνοντας πως: «Η αλήθεια είναι πως αυτή είναι και η περίοδος που θα πρέπει και οι περισσότεροι εργαζόμενοι να λάβουν την ετήσια άδεια. Ουσιαστικά την άδεια αναψυχής όπως τη λέμε. Αφορά στους εργαζόμενους. Στους μισθωτούς, δηλαδή αυτούς που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας είτε αυτή είναι αορίστου, είτε αυτή είναι ορισμένου χρόνου.

Η διάρκεια τώρα της άδειας υπολογίζεται με βάση το ημερολογιακό έτος και τον χρόνο εργασίας. Έτσι λοιπόν κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος ο εργαζόμενος θα λάβει 20 ημέρες αν εργάζεται πενθήμερο και 24 ημέρες αν εργάζεται εξαήμερο. Ανάλογα βέβαια με τον χρόνο που έχει εργαστεί κατά το έτος, κατά τους μήνες δηλαδή χοντρικά να πούμε ότι είναι 1,7 ημέρες ανά μήνα εργασίας κατά το πρώτο ημερολογιακό έτος. Στο δεύτερο η αναλογία υπολογίζεται στις 22 ημέρες για το πενθήμερο και στις 26 ημέρες για το εξαήμερο.

Δηλαδή ναι. Ωστόσο, αν έχουμε συμπληρώσει 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 σε οποιονδήποτε εργοδότη, τότε η αναλογία της άδειας αυξάνεται στις 25 ημέρες για τους πενθημέρου και στις 30 ημέρες για τους εξαήμερο.

Ωστόσο, αν έχουμε συμπληρώσει 10 χρόνια στον ίδιο εργοδότη ή 12 σε οποιονδήποτε εργοδότη, τότε η αναλογία της άδειας αυξάνεται στις 25 ημέρες για τους πενθημέρους και στις 30 ημέρες για τους εξαήμερους.

Από το τρίτο ημερολογιακό έτος ουσιαστικά ο μισθωτός δικαιούται 22 ημέρες στο πενθήμερο ή 26 μέρες στο εξαήμερο. Ολόκληρη την άδεια από την πρώτη μέρα του έτους, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου και όχι αναλογία».

Μιλώντας για το χρόνο χορήγησης, ανέφερε: «Στην ετήσια άδεια υπολογίζονται μάλλον μόνο οι εργάσιμες ημέρες. Δηλαδή δεν υπολογίζονται αργίες Κυριακές, όπως επίσης και οι ημέρες ασθένειας. Δηλαδή αν μισθωτός κατά τη διάρκεια της κανονικής του άδειας ασθενήσει, είναι τόσο άτυχος, θα πρέπει να διακοπεί η κανονική του άδεια, να μετατραπεί σε άδεια αναρρωτική και από κει και πέρα να συνεχίσει η κανονική. Τώρα όσον αφορά στις αποδοχές και το επίδομα αδείας να πούμε ότι οι αποδοχές αδείας, ουσιαστικά ο μισθός που θα παίρναμε αν εργαζόμασταν, προκαταβάλλονται με την έναρξη της άδειας και φυσικά συμπεριλαμβάνονται στις αποδοχές της άδειας όλα τα μηνιαία επιδόματα και οι προσαυξήσεις που παίρνει ο μισθωτός. Το επίδομα αδείας τώρα είναι ίσο με τις αποδοχές αδείας των ημερών αδείας με ανώτατο όριο το μισό του μισθού για όσους αμείβονται με μισθό και τα 13 ημερομίσθια για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο.

Τώρα ως προς τον χρόνο της χορήγησης να πούμε ότι κατά κανόνα η άδεια θα πρέπει να δίνεται συνεχόμενα. Ωστόσο, μπορεί με συμφωνία εργοδότη και εργαζομένου να γίνει κατάτμηση της άδειας σε περισσότερα τμήματα. Το 50% του προσωπικού θα πρέπει να λάβει την άδεια από το διάστημα 1η Μαΐου μέχρι και τις 30/9 και επίσης θα πρέπει η άδεια να έχει εξαντληθεί ολόκληρη μέχρι και τις 31 Μαρτίου του επόμενου ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, τότε οφείλεται στο μισθωτό στο μισθωτό η άδεια μαζί με 100% προσαύξηση καθώς και ολόκληρο το επίδομα αδείας για το έτος 2023, τώρα το επίδομα αδείας θα είναι αυξημένο σε σχέση με πέρσι καθώς θα πρέπει να υπολογιστεί με την αύξηση κατώτατου μισθού.

Και φυσικά να πούμε επειδή είναι όντως άδεια αναψυχής κατά τη διάρκεια της κανονικής άδειας ο μισθωτός πρέπει να απέχει πλήρως από την παροχή εργασίας».

Διαβάστε επίσης:

Ίος: Καταγγελία βιασμού από 20χρονη Ιρλανδή – Δεν θέλησε τη δίωξη του δράστη

«Γέφυρα ζωής» από την ΕΛ.ΑΣ. για βρέφος δύο ωρών – Σε 24 λεπτά από την Πτολεμαΐδα στο «Ιπποκράτειο»

Ηλεία: Η πρώτη σύμπραξη πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ – Χωρίς ασθενοφόρα το βόρειο τμήμα του νομού