ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023: Ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τις 4.276 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο

ΑΣΕΠ 3ΓΒ/2023: Ποιοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή για τις 4.276 μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο

Εκδόθηκε η προκήρυξη 3ΓΒ/2023 του ΑΣΕΠ - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι

Γνωστοποιείται από το ΑΣΕΠ πώς απεστάλη την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου, στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3ΓΒ/2023 Προκήρυξη που αφορά στην 4.276 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (Β΄ Στάδιο) σε φορείς του δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Σημειώνεται ότι στην προκήρυξη μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μόνο όσοι κρίθηκαν επιτυχόντες του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού και ανήκουν στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).

Όπως έγινε γνωστό, οι θέσεις θα καλυφθούν με επιτυχόντες του 1ου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

Ακολουθούν οι συμβουλές του προέδρου του ΑΣΕΠ, Θάνου Παπαϊωάννου: