ΕΛΛΑΔΑ

Δημογραφικό: Εξετάζεται η εξίσωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες

Δημογραφικό: Εξετάζεται η εξίσωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες

Η περαιτέρω στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών μπορεί να φέρει επιπλέον παροχές και δικαιώματα που απρρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, είτε επιδόματα, διορισμούς, μοριοδότηση, εκπαιδευτικά θέματα, μετεγγραφές φοιτητών - υπό προϋποθέσεις αλλά και το μειωμένο τεκμήριο κατά 50% για τους πολύτεκνους ελεύθερους επαγγελματίες. 

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας εξετάζει σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Σύμφωνα με την υπουργό Σοφία Ζαχαράκη, στο τραπέζι βρίσκεται μεταξύ άλλων και η εξίσωση των τρίτεκνων οικογενειών με τις πολύτεκνες.

Οι τελικές αποφάσεις θα παρουσιαστούν τέλος Μαΐου, αφού πρώτα κοστολογηθούν και ζυγιστούν σε σχέση με τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η στήριξη της οικογένειας, με την ενίσχυση των γεννήσεων αποτελεί έναν από τους πέντε βασικούς πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται διάλογος μεταξύ του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και των φορέων, των δήμων και των περιφερειών για τα σχεδιαζόμενα μέτρα.

Η περαιτέρω στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών μπορεί να φέρει επιπλέον παροχές και δικαιώματα που απρρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, είτε επιδόματα, διορισμούς, μοριοδότηση, εκπαιδευτικά θέματα, μετεγγραφές φοιτητών - υπό προϋποθέσεις αλλά και το μειωμένο τεκμήριο κατά 50% για τους πολύτεκνους ελεύθερους επαγγελματίες.

Στο τραπέζι βρίσκεται και η διατήρηση ισοβίως της ιδιότητας του τέκνου, αφού σήμερα, όσοι αποκτούν την πολυτεκνική ιδιότητα την διατηρούν ισοβίως, κάτι που δεν συμβαίνει για την ιδιότητα του τριτέκνου που χάνεται μόλις ενηλικιωθεί το παιδί.