Δήμαρχος Καστελόριζου στο Newsbomb.gr: «Γιατί κηρύξαμε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»

Ο δήμαρχος Καστελόριζου Νικόλαος Ασβέστης μιλώντας στο Newsbomb.gr αναφέρθηκε στην κατάσταση συναγερμού που κηρύχθηκε το Καστελόριζο για έναν μήνα

Δήμαρχος Καστελόριζου στο Newsbomb.gr: «Γιατί κηρύξαμε το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης»
Eurokinissi
3'

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κατολισθήσεων κηρύχθηκε το Καστελόριζο, με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου.

Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ισχύει μέχρι τις 24 Ιουνίου 2024.

Ο δήμαρχος Καστελόριζου Νικόλαος Ασβέστης μιλώντας στο Newsbomb.gr αναφέρθηκε στην εξέλιξη αυτή που ήρθε μετά από σχετικό αίτημα του δήμου προς την Πολιτική Προστασία ώστε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες λόγω των κατολισθήσεων.

«Στην προβλήτα του νησιού έχουν μετατοπιστεί κάποια μπλόκια με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα καθίζησης. Είχε σημειωθεί και μία κατάρρευση του παραλιακού μετώπου στη μέση του δρόμου και γιαυτό κηρύξαμε το νησί σε έκτακτη ανάγκη», ανέφερε ο δήμαρχος.

«Δεν υπάρχει ανησυχία από τους κατοίκους στο νησί. Για να μην καταρρεύσει κάποια στιγμή το νησί κυρήξαμε την έκτακτη ανάγκη», είπε.

Και πρόσθεσε: «Σημειώνεται ότι το 2020 είχε βγει μία χρηματοδότηση για να διορθωθούν οι ογκόλιθοι αλλά χάθηκαν τα χρήματα. Τον Απρίλιο είχαμε μία κατάρρευση του παραλιακού μετώπου, ήρθαν οι μηχανικοί και βεβαίωσαν ότι έχουν μετατοπιστεί πάνω από 18 μπλόκια, όλα αυτά θέλουν επιδιόρθωση».

Αναλυτικά η απόφαση για την κήρυξη έκτακτης ανάγκης:

«Ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 25 του Ν.4662/20 «Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 27/Α’/2020), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

2) Τα αρ. 23 και 24 παρ. 2 του Ν.5075/2023 «Αναδιάρθρωση Πολιτικής Προστασίας Εθνικός Μηχανισμός Εναέριας Διάσωσης και Αεροδιακομιδών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την κρατική αρωγή» (ΦΕΚ 206/Α’/2023)

3) Το άρθρο 4 του Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση της Συμμετοχής-Βελτίωση της Οικονομικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των ΟΤΑ-Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» (ΦΕΚ 133/Α’/2018)

4) Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β’/2003).

5) Το Π.Δ. 151/2004 «Οργανισμός Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας» (ΦΕΚ 107/Α’/2004)

6) Το Π.Δ. 70/2021 «Σύσταση υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ υπουργείων» (ΦΕΚ 161/Α’/2021)

7) Την ΓΔΟΥΕΣ/1/4/945 Απόφαση «Διορισμός γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» (ΦΕΚ 183/Υ.Ο.Δ.Δ./2020)

8) Το υπ. αρ. Α2535/29-11-2022 έγγραφό μας «Κατευθυντήριες οδηγίες για την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής Προστασίας (αρ. 25 Ν.4662/2020 ΦΕΚ Α’ τ.27)» (ΑΔΑ: Ψ3ΡΑ46ΝΠΙΘ-6ΑΚ)

9) Το υπ. αρ. 35/24-05-2024 έγγραφο του δήμου Μεγίστης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του δήμου Μεγίστης της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, για την διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων κατολισθητικών φαινομένων, τα οποία εκδηλώθηκαν στις 01-04- 2024 στην παραπάνω περιοχή, σύμφωνα με το ανωτέρω 9 σχετικό.

Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και για έναν (1) μήνα, ήτοι έως και 24 Ιουνίου 2024. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας».

Σχετικές ειδήσεις

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή