Τι σημαίνει η λέξη «διαπρύσιος»

Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιείται
Τι σημαίνει η λέξη «διαπρύσιος»

Εκατοντάδες είναι οι λέξεις της ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιούνται πολύ σπάνια, κυρίως διότι πλήθος κόσμου δεν γνωρίζει τη σημασία τους ή πώς να τις εντάξει σε προφορικό ή γραπτό λόγο. Μία απ’ αυτές τις λέξεις είναι το διαπρύσιος.

Τι σημαίνει η λέξη διαπρύσιος

Η λέξη «διαπρύσιος» κυριολεκτικά αναφέρεται σε κάτι διαπεραστικό, για κάποιον ήχο.

Μεταφορικά το λέμε για κάποιον που υποστηρίζει ή διακηρύσσει κάτι με ιδιαίτερη θέρμη, με ένταση.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή