ΕΛΛΑΔΑ

Ένα εκατομμύριο άνεργοι μέσα σε 4 χρόνια

Ένα εκατομμύριο άνεργοι μέσα σε 4 χρόνια

-Δραματικά στοιχεία για την ανεργία στην Ελλάδα

-Ούτε σε 20 χρόνια δεν πρόκειται να ανακτηθούν οι χαμένες θέσεις εργασίας

Δραματικές είναι οι προβλέψεις του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ για την ανεργία στην Ελλάδα, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί ούτε μετά από 20 χρόνια.

Σύμφωνα με την έρευνα, περίπου 1.000.000 θέσεις εργασίας χάθηκαν την περίοδο 2010- 2013, η ανάκτηση των οποίων είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί τα επόμενα 20 χρόνια.

Η πρόβλεψη του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ είναι ότι η ανεργία κατά μέσο όρο το 2013 θα διαμορφωθεί στο επίπεδο του 29% από 24,4% (2012), 17,7% (2011) και 12,5% (2010). Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσιάζονται στην Ενημέρωση του ΙΝΕ, οι άνεργοι το δεύτερο τρίμηνο 2013 ήταν 1.350.435 άτομα και οι απασχολούμενοι 3.632.200 άτομα.

Από τους απασχολούμενους το 13,6% εργάζεται στον πρωτογενή τομέα, το 15,8% εργάζεται στον δευτερογενή τομέα και το 70% εργάζεται στον τριτογενή τομέα. Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης υπολογίζεται στο 8,2% των απασχολούμενων. Από αυτούς το 65,2% οδηγήθηκε σε αυτήν την επιλογή επειδή δεν μπόρεσε να βρει πλήρη απασχόληση.

Η κατανομή της απασχόλησης κατά θέση στο επάγγελμα έχει ως εξής: Μισθωτοί (63%), αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό (6,7%), αυτοαπασχολούμενοι χωρίς προσωπικό (25,5%), βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση (4,9%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ, η ανεργία είναι γένους θηλυκού (31,1% γυναίκες) ενώ το επίπεδο της ανεργίας των ανδρών είναι 24,1%. Το 66,8% των ανέργων είναι εκτός εργασίας από 12 μήνες και άνω (μακροχρόνια άνεργοι). Από την κατά ομάδες ηλικιών διάρθρωση της ανεργίας, προκύπτει ότι τα υψηλότερα ποσοστά παρατηρούνται στους νέους 15-24 ετών με ποσοστό ανεργίας 59% (σε αυτή την ομάδα ηλικιών το ποσοστό ανεργίας των νέων γυναικών είναι 65,1% και των ανδρών 54,2% του οικονομικά ενεργού πλη-θυσμού τους).

Η ομάδα ηλικιών 25-29 ετών ακολουθεί δεύτερη με ποσοστό ανεργίας 44,4% και η ομάδα ηλικιών 30-44 ετών ακολουθεί τρίτη με ποσοστό ανεργίας 25,5%. Ως προς το επίπεδο εκπαίδευσης, τα ποσοστά ανεργίας σε όσους δεν έχουν πάει καθόλου σχολείο βρίσκονται στο 43,5%, ενώ ακολουθούν τα άτομα που έχουν τελειώσει μερικές τάξεις του Δημοτικού (39,6%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρούνται σε όσους έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό (14,2%) και στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (17,7%). Το ποσοστό ανεργίας των ατόμων με ξένη υπηκοότητα υπολογίζεται σε 38,3% έναντι των Ελλήνων (26,1%). Το 72,8% των ξένων υπηκόων είναι οικονομικά ενεργό ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ελλήνων είναι 51,7%.

Σε περιφερειακό επίπεδο το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στην Δυτική Μακεδονία (32,9%) και ακολουθούν η Κεντρική Μακεδονία (30,1%), η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (26,9%), η Ήπειρος (27,7%), η Δυτική Ελλάδα (28,5%), η Στερεά Ελλάδα (26,7%), η Αττική (28,1%), η Πελοπόννησος (22,2%), το Β. Αιγαίο (21,6%), η Κρήτη (23,7%) και το Ν. Αιγαίο (19,3%).

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όπως επισημαινεται απο τον κ. Ρομπόλη, απαιτείται αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των ακολουθούμενων πολικών απασχόλησης (παθητικών και ενεργητικών), διασύνδεση των πολιτικών απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας με την οικονομική, αναπτυξιακή, επενδυτική και βιομηχανική πολιτική σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Ο στρατηγικός προσανατολισμός της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής, καθώς και των πολιτικών απασχόλησης απαιτείται -όπως τονίζεται- να αναφέρεται όχι μόνο σε πτυχές της προσφοράς (γνώση, ικανότητες, εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού) αλλά και της ζήτησης εργασίας (βιομηχανική - κλαδική πολιτική, επενδύσεις, ολοκληρωμένα συμπλέγματα δραστηριοτήτων, δίκτυα σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, νέες θέσεις εργασίας, ποιότητα εργασιακών σχέσεων, χρόνος εργασίας, κλπ).

Διαβάστε επίσης:

ΓΣΕΕ: Ρεκόρ στην ανεργία των πτυχιούχων με αύξηση κατά 189%

Alpha Bank:Χάθηκαν περίπου 1 εκατ. θέσεις εργασίας μέσα σε 4 χρόνια!

ΕΛΣΤΑΤ: Απώλειες 3,1 δισ. για τα νοικοκυριά

Αυτοί είναι οι κατώτατοι μισθοί και τα κατώτατα ημερομίσθια στην ΕΕ

ΚΕΠΕ: Μηδενική ανάπτυξη και ανεργία 29,3% το 2014