ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2014: Πότε μπορείτε να ζητήσετε αναβαθμολόγηση

Πανελλαδικές 2014: Πότε μπορείτε να ζητήσετε αναβαθμολόγηση

Λίγες ώρες απομένουν για την έναρξη των φετινών πανελληνίων εξετάσεων

Στη σχετική εγκύκλιο για τις πανελλήνιες εξετάσεις 2014 που έχει αποστείλει το υπουργείο Παιδείας σε όλα τα σχολεία της χώρας, αναφέρεται η διαδικασία αναβαθμολόγησης του γραπτού, όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά στο βαθμό των δυο βαθμολογητών.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι: Εφόσον η γραµµατεία διαπιστώσει ότι η διαφορά των βαθµών των δύο βαθµολογητών είναι µεγαλύτερη των 12 µονάδων, τότε καλύπτονται µε µαύρα αυτοκόλλητα οι βαθµοί του α΄ και β΄ βαθµ/τή και το γραπτό παραδίδεται στον γ΄ βαθµ/τή.

Αφού ο γ΄ βαθµ/τής βαθµολογήσει µε µαύρο στυλό και µε την ίδια διαδικασία του β΄ βαθµ/τή, η γραµµατεία αποσφραγίζει τους βαθµούς του α΄ και β΄ βαθµολογητή και παραδίδει το γραπτό στο ειδικό συνεργείο ελέγχου, το οποίο προχωρά σε οπτικό έλεγχο της βαθµολογίας του α΄, β΄ και γ΄ βαθµολογητή, προκειµένου να διαπιστωθεί, ότι υπάρχει πλήρης αντιστοιχία της αναλυτικής βαθµολογίας και του συνολικού βαθµού που έβαλαν οι τρεις βαθµολογητές ανάµεσα στο στέλεχος και στο απόκοµµα, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των αθροισµάτων.

Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία µεταξύ στελέχους και αποκόµµατος, καλείται ο α΄, β΄ή γ΄ βαθµ/τής για να την αποκαταστήσει.

Μετά τον οπτικό έλεγχο της βαθµολογίας και των τριών βαθµολογητών, αποκόπτεται το απόκοµµα, αποκαλύπτονται τα ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου και καταχωρίζεται στον Η/Υ η αναλυτική βαθµολογία και των τριών βαθµολογητών µε τη βοήθεια της σχετικής εφαρµογής.

Κατά την καταχώριση, πληκτρολογείται η αναλυτική κατανοµή της βαθµολογίας και το πρόγραµµα εξάγει µόνο του τα οριζόντια υποσύνολα ανά θέµα. Τον τελικό συνολικό βαθµό τον καταχωρίζει ο χειριστής από το απόκοµµα και αυτόµατα τον υπολογίζει και το πρόγραµµα. Επίσης καταχωρίζονται και οι Κωδικοί Αριθµοί των τριών βαθµολογητών.

Στην εξαιρετική περίπτωση που εντοπιστεί κάποια αναντιστοιχία µεταξύ του βαθµού που υπολογίζεται από το πρόγραµµα και του βαθµού που έχει καταχωρίσει ο χειριστής, καλείται ο αντίστοιχος βαθµολογητής για να την αποκαταστήσει, αφού καλυφθούν ξανά τα ατοµικά στοιχεία του υποψηφίου.

Όσον αφορά στη διαδικασία αποκατάστασης τυχόν λάθους που διαπιστώνεται κατά τον οπτικό έλεγχο ή την καταχώριση της βαθµολογίας, σας γνωστοποιούµε ότι η διόρθωση θα γίνεται µόνο µε σφραγίδα και υπογραφή του προέδρου ή του αντιπροέδρου παρουσία του αντίστοιχου βαθµολογητή ή του υπεύθυνου καταχώρισης και µε σαφέστατη αναφορά στο συγκεκριµένο ερώτηµα ή θέµα, του οποίου ο βαθµός αποκαταστάθηκε στο ορθό.

Λόγω έλλειψης χώρου, η σφραγίδα και η υπογραφή θα τεθούν στο πάνω µέρος της εξωτερικής όψης του εξωφύλλου του τετραδίου και στο στέλεχος και στο απόκοµµα και όχι στην εσωτερική όψη του εξωφύλλου.

Διαβάστε επίσης:

Πανελλαδικές 2014: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Πανελλαδικές: Οι κανόνες για τα γραπτά