ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε τις οδηγίες για την ενιαία ενίσχυση και τη σωστή πληρωμή

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δείτε τις οδηγίες για την ενιαία ενίσχυση και τη σωστή πληρωμή

Η σωστή συμπλήρωση της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι προϋπόθεση για έγκαιρη και σωστή πληρωμή χωρίς μειώσεις και ποινές.

Γι’ αυτό το λόγο ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπενθυμίζει στους παραγωγούς τα παρακάτω:

  • Μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους είτε μόνοι τους μέσω του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ είτε σε πιστοποιημένους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ φορείς. Κατάλογος των πιστοποιημένων φορέων δίνεται από τα κατά τόπους γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και είναι δημοσιευμένος στο http://www.opekepe.gr/eae2016.asp
  • Η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης τελειώνει στις 15/6/2016. Όποιος υποβάλει μετά και μέχρι τις 11/7 πληρώνεται με ποινή 3% επί της βασικής ενίσχυσης και 1% επί των συνδεδεμένων για κάθε εργάσιμη μέρα. Μετά τις 11/7 καμία αίτηση δε γίνεται αποδεκτή.
  • Θα πρέπει να ελέγξουν αν τα αγροτεμάχια τους έχουν ψηφιοποιηθεί στη σωστή θέση. Ακόμα και αν δεν έχουν αλλαγές από την περσινή χρονιά πρέπει να ζητήσουν να δουν τις θέσεις που φαίνονται ψηφιοποιημένα και να συμφωνήσουν με αυτές ή να προχωρήσουν σε αλλαγές.
  • Θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά το αντίγραφο οριστικής δήλωσης με τα αποσπάσματα χαρτών για να προλάβουν να διορθώσουν πιθανά λάθη, να υπογράψουν οπωσδήποτε στην πρώτη σελίδα και να παραλάβουν αντίγραφο της δήλωσης με τα αποσπάσματα χαρτών για κατοχύρωσή τους
  • Εάν έχουν χαρακτηριστεί μικροκαλλιεργητές και επιθυμούν να αποχωρήσουν από το καθεστώς θα πρέπει να το δηλώσουν
  • Θα πρέπει να προσέξουν το ποσό που πληρώνουν στο φορέα με τον οποίο συνεργάζονται να είναι αυτό που ο φορέας έχει τοιχοκολλήσει στα γραφεία του.

Οι παραγωγοί και μόνο αυτοί, αποφασίζουν αν θα κάνουν την αίτηση ενίσχυσης μόνοι τους, ή ποιόν θα επιλέξουν να τους βοηθήσει και εξυπηρετήσει στη σύνταξη και υποβολή της και για αυτό το λόγο φέρουν και την τελική ευθύνη.

Στην περίπτωση που επιλέξουν την on line υποβολή της αίτησης , όπως ήδη έχουμε ανακοινώσει, παρέχεται καθημερινή τηλεφωνική υποστήριξη στο 210 8802000, εκπαιδευτικό υλικό (video – παρουσιάσεις) αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.opekepe.gr καθώς και ενημερωτικά φυλλάδια με απλοποιημένες οδηγίες για την σωστή υποβολή της . Επιπλέον, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα τους ενημερώσει μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια, για τα τυχόν λάθη ή παραλείψεις που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία των διασταυρωτικών ελέγχων, στη φάση της αποσφαλμάτωσης των αιτήσεων τους. Η διόρθωση των λαθών τους μπορεί να γίνει είτε απευθείας στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο τον παραγωγό είτε εφόσον επιθυμεί μέσω Πιστοποιημένου Φορέα επιλογής στην περιοχή του.

Σχετικές ειδήσεις