ΕΛΛΑΔΑ

Τετράμηνη παράταση των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας

Τετράμηνη παράταση των κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας

Την τετράμηνη παράταση του έργου των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με την τροπολογία, οι κεντρικές, οι αποκεντρωμένες και όλες εν γένει οι υπηρεσίες του υπουργείου Εργασίας, καθώς και τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ που εποπτεύονται από το εν λόγω υπουργείο, μπορούν για τις ανάγκες καθαριότητας και φύλαξης των κτιρίων της ευθύνης τους, να συνάπτουν ατομικές συμβάσεις μίσθωσης έργου ή παροχής υπηρεσιών, μέχρι την 31/12/2017, με φυσικά πρόσωπα που εργάζονταν ή εργάζονται στον καθαρισμό ή τη φύλαξη των παραπάνω φορέων, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης ή σύμβασης. Η ρύθμιση αυτή επιβάλλεται για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, καθώς τα ποσά που λάμβαναν οι απασχολούμενοι στην καθαριότητα και στη φύλαξη από τις εταιρείες που τους απασχολούσαν, ήταν δυσανάλογα των υπηρεσιών που παρείχαν και του ωραρίου εργασίας τους και, ταυτόχρονα, προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Επίσης, παρατείνεται εκ νέου, μετά τη λήξη του (30-6-2016) και για τέσσερις ακόμη μήνες (έως 31/10/2016), το έργο των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας, για την απρόσκοπτη συνέχιση της παροχής υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού.

Παρατείνεται από τη λήξη του, το πρόγραμμα λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, ως ακολούθως:

  • Για έξι ακόμη μήνες, η περίοδος επιδότησης ενοικίου και σίτισης ατόμων και οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.
  • Για μία ακόμη τετραμηνία, η παροχή δωρεάν ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Προβλέπεται ότι οι ωφελούμενοι των προαναφερομένων παροχών, που έχουν μόνιμη κατοικία στους 30 δήμους στους οποίους θα εφαρμοστεί η πρώτη φάση του προγράμματος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), θα λαμβάνουν τις εγκεκριμένες παροχές του προγράμματος της ανθρωπιστικής κρίσης , έως 31 Ιουλίου 2016. Με τον τρόπο αυτό, όσοι υποβάλλουν αίτηση και έχουν τις προϋποθέσεις ένταξης στο ΚΕΑ, θα καλύπτουν τις ανάγκες τους και η έναρξη χορήγησης του ΚΕΑ θα συμπέσει με τη λήξη χορήγησης των παροχών της ανθρωπιστικής κρίσης.

Η τροπολογία προβλέπει την καταβολή αποζημιώσεων για πρόσθετες αμοιβές, εργασίας εξαιρέσιμων ημερών και νυχτερινών ωρών, κλπ του πάσης φύσεως προσωπικού των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης, του Θεραπευτηρίου Χρονίων παθήσεων Ευρυτανίας, του Κέντρου Εκπαίδευσης Τυφλών, του Εθνικού Ιδρύματος Τυφλών, του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών, του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και των παραρτημάτων τους, οι οποίες διενεργήθηκαν από το οικονομικό έτος 2012 έως την έναρξη της ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων.

Σχετικές ειδήσεις