ΚΟΣΜΟΣ

Ανακαλύφθηκε η πηγή των κοσμικών ακτίνων

Ανακαλύφθηκε η πηγή των κοσμικών ακτίνων

Πιθανή πηγή των κοσμικών ακτίνων χαμηλής ενέργειας έχει ανακαλυφθεί από Γάλλους εξερευνητές με τη βοήθεια των παρατηρήσεων σε ακτίνες Χ.

Παρόλο που οι έρευνες αυτές βασίζονται προς το παρόν σε μεγαλύτερο βαθμό σε έμμεσες αποδείξεις, η προτεινόμενη υπόθεση συμβαδίζει με τις αντιλήψεις για τις κοσμικές ακτίνες. Σε περίπτωση, που οι μελλοντικές έρευνες θα αποδείξουν την ορθότητα των επιστημόνων, θα μπορούμε να πούμε ότι έχει ανακαλυφθεί μία νέα πηγή επιτάχυνσης των κοσμικών ακτίνων – το προϊόν της αλληλεπίδρασης του αστρικού ανέμου με το διαστρικό αέριο.

Το αντικείμενο της έρευνας ήταν το σύμπλεγμα Καμάρες – γνωστή συστάδα αστεριών σε απόσταση μερικών ετών φωτός από το κέντρο του Γαλαξία μας. Το σύμπλεγμα αυτό περιέχει σχεδόν 100 εκατό νεαρά αστέρια με μάζες κατά 20 και πάνω φορές μεγαλύτερες από την μάζα του Ηλίου. Μάλιστα, τα αστέρια αυτά είναι πολύ πυκνά εγκατεστημένα στην περιοχή με διάμετρο ενός έτους. Οι ειδικοί ερευνούσαν τις ακτίνες Χ ορισμένης κλίμακας, που εκπέμπονται από τα άτομα του σιδήρου

Οι ερευνητές, υπό κάποια έννοια έλεγχαν εκ των προτέρων την εικασία ότι ένα ορισμένο μέρος των ακτίνων Χ του συμπλέγματος, δημιουργείται σαν αποτέλεσμα της αλληλοεπίδρασης των κοσμικών ακτίνων χαμηλής ενέργειας με το ουδέτερο διαστρικό αέριο. Μετά την προσομοίωση της ακτινοβολίας, που εκπέμπεται, πέρασαν στην μελέτη των συγκεκριμένων δεδομένων, που είχαν συγκεντρωθεί με τη βοήθεια του τροχιακού X παρατηρητηρίου – του XMM-Newton.

Οι ακτίνες Χ του συμπλέγματος είναι το προϊόν μερικών διεργασιών με αποτέλεσμα τα χαρακτηριστικά αυτής της ακτινοβολίας αντίστοιχα να διαφέρουν κατά κάποιο βαθμό. Οι ερευνητές αναλύοντας τις ιδιομορφίες αυτών των δεδομένων έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα από αυτά τα «στοιχεία» συμβαδίζει πολύ καλά με την υπόθεση για τις κοσμικές ακτίνες χαμηλής ενέργειας, οι οποίες διεισδύοντας στην περιοχή του ουδέτερου διαστρικού αερίου συγκρούονται με τα άτομα, που το αποτελούν, τα ιονίζουν ή τα διεγείρουν. Μάλιστα, οι ακτίνες Χ δεν προκαλούνται από τα ηλεκτρόνια, η ενέργεια των οποίων είναι πολύ χαμηλή, αλλά από τα ιόντα (δηλαδή από τους πυρήνες του υδρογόνου και του ηλίου).

Οι ερευνητές παρόλο που δεν δίνουν απάντηση στο πως γεννιούνται αυτές οι κοσμικές ακτίνες, έχουν διατυπώσει μερικές υποθέσεις. Σύμφωνα με μια απ’ αυτές, τα σωματίδια επιταχύνονται κατά τη σύγκρουση της ροής του αστρικού ανέμου από διάφορα αστέρια της συστάδας. Η ουσία της δεύτερης εκδοχής, η οποία, απ’ ότι φαίνεται, ανταποκρίνεται περισσότερο στις παρατηρήσεις είναι ότι τα σωματίδια επιταχύνονται στο κύμα σύγκρουσης της ουσίας του συμπλέγματος με το διαστρικό αέριο που το περιβάλλει.

Επιβεβαίωση αυτής της υπόθεσης μπορεί να παρέχει το παρατηρητήριο Gamma Ray Observatory Fermi (NASA), το οποίο λειτουργεί μέσα σε πιο ενεργό διαπασών ενεργειών. Η αλληλοεπίδραση των κοσμικών ακτίνων χαμηλής ενέργειας με τα ουδέτερα άτομα του διαστρικού περιβάλλοντος και με τα επιταχυμένα ιόντα μπορεί να παράγει γάμα φωτόνια σε ποσότητες, επαρκείς για να τα καταγράψει το Fermi.

Πηγη: ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ