ΚΥΠΡΟΣ

Το ποσό των €640 εκατ. εξασφάλισε η Κύπρος από τα Διαρθρωτικά Ταμεία

Το ποσό των €640 εκατ. εξασφάλισε η Κύπρος από τα Διαρθρωτικά Ταμεία

Το ποσό των €640 εκ κατάφερε να εξασφαλίσει η Κύπρος από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής, για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013 στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής.

Στόχος είναι η καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων, όπως τόνισε ο γενικός διευθυντής του Γραφείου Προγραμματισμού Γιώργος Γεωργίου, σε διάσκεψη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, στο K-Cineplex του The Mall of Cyprus. Στόχος ήταν η ενημέρωση για τις εκδηλώσεις πληροφόρησης που πραγματοποιούνται στις 6 και 7 Δεκεμβρίου, στο Τhe Mall of Cyprus στη Λευκωσία και στις 13 και 14 Δεκεμβρίου στο My Mall στη Λεμεσό, για να γίνουν γνωστά στο ευρύ κοινό τα ωφελήματα που απορρέουν από την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων και των έργων που υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση των Ταμείων της ΕΕ.

«Κύρια επιδίωξή μας για την περίοδο 2007- 2013 είναι η πραγματική σύγκλιση με την ΕΕ μέσω βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης», είπε ο κ. Γεωργίου, τονίζοντας ότι θα προέλθει από την επίτευξη τριών στόχων: Τη βελτίωση της παραγωγικότητας της οικονομίας, την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και την πλήρη και ποιοτική απασχόληση και εμπέδωση της κοινωνικής συνοχής.

Για την περίοδο 2007 – 2013 συγχρηματοδοτούναι δύο Επιχειρησιακά Προγράμματα από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής: «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή».

Συγκεκριμένα, έχουν εγκριθεί και άρχισαν να υλοποιούνται συνολικά:

- Πέραν των 4.000 έργων.

- 100 έργα δημοσίων συμβάσεων.

- 4.000 περίπου έργα στο πλαίσιο Σχεδίων Χορηγιών.

- Συνολικός επιλέξιμος προϋπολογισμός €843 εκ, ποσοστό 116% του προϋπολογισμού των δύο Προγραμμάτων.

- €350 εκ έχουν καταβληθεί σε Δικαιούχους έργων, ποσοστό 50% υλοποίησης.

- €260,7 εκ έχουν εισπραχθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ποσοστό απορρόφησης σε ποσοστό απορρόφησης 43% των διαθέσιμων κοινοτικών πόρων.

«Το ποσοστό απορρόφησης αναμένεται να αυξηθεί πολύ σύντομα στο 46% αν υπολογιστεί η τελευταία αίτηση πληρωμής προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αναμένεται να εισπραχθεί μέχρι το τέλος του έτους», επισήμανε ο κ. Γεωργίου.

πηγη ΣΙΓΜΑ