ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Νέες χαλαρώσεις στους περιορισμούς κεφαλαίων

Κύπρος: Νέες χαλαρώσεις στους περιορισμούς κεφαλαίων

Νέες χαλαρώσεις στη διακίνηση κεφαλαίων προνοεί νέο διάταγμα που αναμένεται να εκδοθεί αργότερα σήμερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του icyprus η πρώτη αλλαγή αφορά τις πληρωμές μέσω επιταγών μέχρι το ποσό των €9.000 μηνιαίως ανά φυσικό πρόσωπο ανά πιστωτικό ίδρυμα προς λογαριασμούς που διατηρούνται σε άλλα πιστωτικά ιδρύματα.

Σε σχέση με τις εσωτερικές εμπορικές συναλλαγές, το νέο διάταγμα θα προνοεί πληρωμές προς λογαριασμό που διατηρείται σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα μέχρι €25.000 ημερησίως ανά λογαριασμό χωρίς περιορισμούς. Στο προηγούμενο διάταγμα προνοούσε πληρωμές μέχρι €5.000.

Πληρωμή από 25.000 - 200.000 θα υπόκειται στην έγκριση ειδικής Επιτροπής, όπως ίσχυε προηγουμένως, ενώ για πληρωμές πέραν των €200.000 απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση της Επιτροπής.

Με το νέο διάταγμα μπορεί να γίνονται και πληρωμές εκτός της Δημοκρατίας με τα προηγούμενα όρια, δηλαδή μέχρι €5.000 ανά λογαριασμό χωρίς περιορισμό. Από €5.000 - €200.000 με την έγκριση της Επιτροπής και για πληρωμές πέραν των €200.000 με προέγκριση της Επιτροπής.

Στο νέο διάταγμα δεν θα υπάρχουν περιορισμοί στην πληρωμή διδάκτρων και εντός Κύπρου.

Σε σχέση με τον τερματισμό κατάθεσης προθεσμίας, το νέο διάταγμα προνοεί ότι μπορεί να τερματιστεί μια τέτοια κατάθεση, εφόσον το προϊόν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία μιας ή περισσότερων καταθέσεων προθεσμίας συνολικού ποσού ίσου με τη χρονική κατάθεση και για χρονική περίοδο τουλάχιστον ίση με την αρχική περίοδο προθεσμίας της τερματισθείσας κατάθεσης. Στη νέα κατάθεση προθεσμία επιτρέπεται η προσθήκη δικαιούχων.

Το διάταγμα θα ισχύει για χρονικό διάστημα δύο ημερών ώστε οι διαφοροποιήσεις να ισχύσουν για τις επτά ημέρες του πρώτου διατάγματος.