Βάζουν χέρι στις καταθέσεις χωρίς διάκριση

Βάζουν χέρι στις καταθέσεις χωρίς διάκριση

Αυτό είναι το σχέδιο για το «κούρεμα» των καταθέσεων με τις ευλογίες των Γερμανών.