Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις θέσεις στη ΝΕΡΙΤ

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις θέσεις στη ΝΕΡΙΤ

Σήμερα λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της ΝΕΡΤΙ Α.Ε με σύμβαση αορίστου χρόνου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση φόρμας υποβολής στην ιστοσελίδα www.opengov.gr.

Με την ηλεκτρονική αίτηση αποστέλλονται σκαναρισμένα (δεν απαιτείται επικύρωση σε αυτή φάση) τα αντίγραφα πτυχίων και πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών και υπολογιστών που περιλαμβάνονται στο βιογραφικό προαιρετικά βεβαιώσεις προϋπηρεσίας), καθώς και έως τρεις συστατικές επιστολές, οι οποίες αποστέλλονται υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες.