Ο ΟΤΕ με βελτιωμένη βαθμολογία στη διεθνή σειρά δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good

Ο ΟΤΕ είναι η μόνη εταιρεία τηλεπικοινωνιών από την Ελλάδα και ανάμεσα σε 40 εταιρείες τηλεπικοινωνιών από όλον τον κόσμο.

Ο ΟΤΕ με βελτιωμένη βαθμολογία στη διεθνή σειρά δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good
ΟΤΕ
3'

Με βελτιωμένη βαθμολογία ο ΟΤΕ περιλαμβάνεται για 14η συνεχή χρονιά στη διεθνή σειρά δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης FTSE4Good για τις ισχυρές επιδόσεις του σε θέματα ESG. Είναι η μόνη εταιρεία τηλεπικοινωνιών από την Ελλάδα και ανάμεσα σε 40 εταιρείες του κλάδου από 23 χώρες, που περιλαμβάνεται στο δείκτη FTSE4Good Emerging Index. Συνολικά ο δείκτης περιλαμβάνει 567 εταιρείες.

Όπως επιβεβαίωσε η FTSE Russell, ύστερα από ανεξάρτητη αξιολόγηση σύμφωνα με τα κριτήρια FTSE4Good, ο ΟΤΕ πληροί τις προϋποθέσεις ώστε να συμπεριληφθεί στη σειρά δεικτών που αξιολογούν και παρακολουθούν αναλυτικά την απόδοση εισηγμένων εταιρειών σχετικά με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης. Η σειρά δεικτών FTSE4Good αποτελεί ένα εργαλείο για τους επενδυτές που επιθυμούν να ευθυγραμμίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους με τις αξίες τους ή επιδιώκουν να επενδύσουν σε εταιρείες με βάση τη διαχείριση των κινδύνων ESG και την επίδειξη κορυφαίων πρακτικών διαχείρισης.

«H μακροχρόνια συμμετοχή του ΟΤΕ στο FTSE4Good δείχνει τη σταθερή προσήλωσή μας στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και στην υιοθέτηση κριτηρίων ESG, έτσι ώστε να φτάσουμε το όραμά μας για έναν κόσμο καλύτερο για όλους μέσα από την τεχνολογία. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να λειτουργούν υπεύθυνα, αναζητούν διαρκώς τρόπους ώστε να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους και να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους, έτσι ώστε να μπορούν να συμβάλλον σε ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.», δήλωσε η κα Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ.

Σχετικά με την παραμονή του ΟΤΕ στο δείκτη FTSE4Good, ο κ. Ευρίκος Σαρσέντης, Διευθυντής Εξαγορών, Συγχωνεύσεων και Επενδυτικών Σχέσεων Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Ο FTSE4Good είναι ένας από τους πιο σημαντικούς δείκτες βιώσιμης ανάπτυξης, που συμβάλλει στις επιλογές των επενδυτών για να πραγματοποιούν κοινωνικά υπεύθυνες επενδύσεις. Ο ΟΤΕ έχοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής του στρατηγικής και λειτουργίας κατορθώνει να βρίσκεται ανάμεσα σε εταιρείες που πληρούν συγκεκριμένα ESG κριτήρια και να προσελκύει το ενδιαφέρον».

H βιώσιμη ανάπτυξη έχει ενσωματωθεί στην επιχειρηματική στρατηγική του Ομίλου ΟΤΕ και στον τρόπο λειτουργίας του, ακολουθώντας ΕSG κριτήρια και πρότυπα για τις πολιτικές, τις διαδικασίες και τη μέτρηση των επιδόσεών του. Ο Όμιλος ΟΤΕ προσπαθεί συνεχώς για τη βελτίωση του περιβαλλοντικού και του κοινωνικού αποτυπώματος του.
O OTE συνολικά ανταποκρίνεται σε αξιολογήσεις αναλυτών και συμμετέχει σε σειρά δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης, όπως: FTSE4Good, Best Emerging Market Performers Ranking by VIGEO-EIRIS, δείκτης ΑΤΗΕΧ ESG, “Prime” Corporate ESG Performance από ISS-ESG, MSCI ESG Research, κατηγορία «Leadership Α/Α-» στο CDP για θέματα Κλιματικής Αλλαγής και στο δείκτη 2022 Bloomberg LP Gender-Equality Index (GEI).

Σχετικά με τους δείκτες FTSE4Good

Η σειρά δεικτών FTSE4Good δημιουργήθηκε από την FTSE Russell (επωνυμία της κοινοπραξίας μεταξύ της FTSE International Limited και της Frank Russell Company) και μετρά την επίδοση των εταιρειών ως προς την εφαρμογή σημαντικών πρακτικών στους τομείς του περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της διακυβέρνησης (Environmental-Social-Governance). Στους δείκτες περιλαμβάνονται εταιρείες που επιδεικνύουν ισχυρές πρακτικές σε αυτούς τους τομείς

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή