ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από «κόσκινο» η έκθεση της BlackRock

Από «κόσκινο» η έκθεση της BlackRock

Μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου αναμένεται ότι θα έχει ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της έκθεσης της BlackRock για τις ελληνικές τράπεζες.

Η Τράπεζα της Ελλάδας, που θα κάνει τον έλεγχο, θα προχωρήσει και στον προσδιορισμό των επιπλέον κεφαλαίων που θα χρειαστούν, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου στο Reuters.

«Η έκθεση μάς παραδόθηκε την Παρασκευή. Τα ευρήματα για τις επιπλέον προβλέψεις για τους πιστωτικούς κινδύνους που θα χρειαστεί να πάρουν οι ελληνικές τράπεζες θα αξιολογηθούν και θα ανακοινωθούν μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου», ανέφερε.

Πλέον, η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα στη βάση των προβλέψεων που έχουν εγγράψει οι τράπεζες και των επιχειρηματικών τους σχεδίων, προκειμένου να αποφασιστούν τα κεφάλαια που απαιτούνται.

Τον επόμενο μήνα οι τράπεζες θα πρέπει να καταθέσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια για την περίοδο 2011-2013 και μέχρι τον Απρίλιο, τα σχέδια για ενίσχυση της κεφαλαιακής τους βάσης.

Το έργο της Τράπεζας της Ελλάδας θα συνεπικουρεί η εταιρία συμβούλων Bain & Co, που προσελήφθη για το σκοπό αυτό.

Οι τράπεζες θα πρέπει μέχρι τα τέλη Αυγούστου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση των κεφαλαίων τους, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, υπάρχει ενδεχόμενο προσφυγής στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.