ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Μαχαίρι» 10 δισ. ευρώ στις κρατικές δαπάνες το 2022 – «Λιτότητα» προβλέπει το νέο Μεσοπρόθεσμο

 «Μαχαίρι» 10 δισ. ευρώ στις κρατικές δαπάνες το 2022 –  «Λιτότητα» προβλέπει το νέο Μεσοπρόθεσμο
INTIME

«Μαχαίρι» 10 δισ. ευρώ στις κρατικές δαπάνες το 2022, προβλέπει το βασικό σενάριο του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 που εμπεριέχεται σε εγκύκλιο που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Οικονομικών.

Η εγκύκλιος κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 περιγράφει το 2022 ως έτος «δημοσιονομικής λιτότητάς», καθώς οι κρατικές δαπάνες από τα 68,1 δισ. ευρώ εφέτος, προβλέπεται να υποχωρήσουν το 2022 κατά 10 δισ. ευρώ, στα 58,9 δισ. ευρώ, για να αυξηθούν οριακά στα 60,1 δισ. ευρώ το 2023, στα 60,6 δισ. ευρώ το 2024 και στα 60,5 δισ. ευρώ το 2025.

Εν πολλοίς, η πρόβλεψη για τη μείωση «μαμούθ» των κρατικών δαπανών το 2022 σχετίζεται με την εκτιμώμενη απόσυρση των εκτάκτων μέτρων στήριξης κατά της πανδημίας, αλλά σηματοδοτεί και την επιστροφή της Ελλάδος στους στόχους για τα πρωτογενή πλεονάσματα που θέτει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητάς και Ανάπτυξης.

Στην εγκύκλιο κατάρτισης του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης αναφέρεται πως στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η χώρα μας, όπως και όλες οι υπόλοιπες χώρες μέλη της Ε.Ε., καλείται να υποβάλει τον ερχόμενο Απρίλιο τον μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό προγραμματισμό της, με τη μορφή του Προγράμματος Σταθερότητας (Stability Programme).

Στο ίδιο πλαίσιο, η εγκύκλιος αναφέρει πως ο νόμος 4270/2014 για τις αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, προβλέπει μεταξύ άλλων την υποχρέωση κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής, το οποίο δίνει μια σαφή εικόνα των δημοσιονομικών ορίων και των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται για την επόμενη περίοδο, των βασικών πολιτικών κατευθύνσεων, καθώς και των προτεραιοτήτων της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής. Κατά τον κ. Σκυλακάκη, το Μεσοπρόθεσμο θέτει συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιαγράμματα και δείκτες υλοποίησης στην προσπάθεια εξορθολογισμού και ελέγχου των δαπανών και επίτευξης των εκάστοτε δημοσιονομικών στόχων, παρουσιάζει την ενοποιημένη εικόνα των μεγεθών της γενικής κυβέρνησης για να διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων οικονομικής πολιτικής και θέτει τα ανώτατα όρια δαπανών για όλη την περίοδο για τα υπουργεία, καθώς και τους στόχους ισοζυγίου για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

«Το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 θα περιλαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2019-2020), καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2021), β) το έτος προϋπολογισμού (2022) και γ) τα τρία επόμενα έτη (2023-2025). Για την κατάρτιση του Προγράμματος Σταθερότητας και του ΜΠΔΣ απαιτείται η ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή όλων των Υπουργείων και λοιπών φορέων και ιδιαίτερα των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, δεδομένου ότι είναι οι αρμόδιοι φορείς που οφείλουν να υλοποιήσουν τον συνολικό δημοσιονομικό σχεδιασμό, όπως αντανακλάται στις επιμέρους δεσμεύσεις του ΜΠΔΣ, τόσο σε κεντρικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο εποπτευόμενων φορέων», αναφέρει μεταξύ άλλων η εγκύκλιος Σκυλακάκη και θέτει ως χρονικό ορόσημο την 5η Μαρτίου 2021 για την αποστολή των απαραίτητων στοιχείων από τους φορείς στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Δημοσιονομικών Στοιχείων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.