ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση 73% των ακάλυπτων επιταγών στο τέλος Μαρτίου

Μείωση 73% των ακάλυπτων επιταγών στο τέλος Μαρτίου
INTIME

Μείωση 73% κατέγραψε σε ετήσια βάση ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών στο τέλος Μαρτίου 2021, γεγονός που εν πολλοίς οφείλεται στα μέτρα διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που εφάρμοσε η κυβέρνηση.

Να σημειωθεί πως από την 1η Μαρτίου έως και το τέλος Μαρτίου 2021 για τους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται, ανεστάλησαν οι προθεσμίες εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων αξιογράφων κατά 75 ημέρες. Η αναστολή ίσχυσε για επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συστήματος Αθέτησης Υποχρεώσεων του Τειρεσία, οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίστηκαν τον Μάρτιο 2021 ανήλθαν σε 113 τεμάχια, από 419 τεμάχια το Μάρτιο του 2020 και 822 τεμαχίων τον Μάρτιο του 2019. Η αξία των ακάλυπτων επιταγών ανήλθε σε 1,3 εκατ. ευρώ το Μάρτιο 2021, από 5,4 εκατ. ευρώ το Μάρτιο του 2020 και 10 εκατ. ευρώ το Μάρτιο του 2019.

Οι ακάλυπτες επιταγές που σφραγίστηκαν στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021 ανήλθαν σε 639 τεμάχια, συνολικής αξίας 7 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, μείωση 69% καταγράφηκε στον αριθμό των απλήρωτων συναλλαγματικών το Μάρτιο 2021 σε σύγκριση με το Μάρτιο 2020. Αναλυτικότερα το ποσό των απλήρωτων συναλλαγματικών ανήλθε σε μόλις 492.759 ευρώ, από 2,4 εκατ. ευρώ το Μάρτιο του 2020 και 5,3 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2019.

Οι απλήρωτες συναλλαγματικές που αποσύρθηκαν το Μάρτιο 2021 ανήλθαν στα 351 τεμάχια, από 1.135 τεμάχια το Μάρτιο του 2020 και 1.525 τεμάχια το Μάρτιο του 2019.